Alle virksomheter har endret seg og tilpasset seg det siste året. Både når det gjelder produksjon, samhandling og ledelse. Det har også Redd Barna gjort. Fra hjemmekontorene har vi fortsatt vårt arbeid for å avdekke brudd på barns rettigheter.