De fleste medarbeidere og ledere har tanker om hvordan de blir oppfatter i jobbsammenheng. Mange benytter seg også av strategier eller taktikker for å gjøre et godt inntrykk på andre.

Forskning på inntrykksledelse (eng: impression management), viser at spesielt tre strategier virker godt – i alle fall når det gjelder karriereutvikling:

  • integrasjon (smiger eller det å gjøre andre en tjeneste for å bli godt likt),
  • selvpromotering (fremheving av egne evner og bragder for å fremstå som kompetent)
  • og eksemplifisering (det å legge inn mer innsats enn nødvendig for fremstå som engasjert).