En av de viktigste oppgavene til en leder er å påvirke og motivere medarbeidere til å bidra til å nå felles mål. De fleste ledere med ansvar for mange medarbeidere opplever likevel noen ganger at enkelte medarbeidere ikke vil la seg lede, men tvert imot motarbeider lederen, enten åpent eller i det skjulte.