Forskningen på ledelse har lenge lagt vekt på konsekvensene av ulike lederstiler. Med lederstil mener vi mønsteret i en leders adferd over tid. For eksempel er noen ledere i snitt mer støttende eller transformerende enn andre, mens noen er kontrollerende, autoritære eller fiendtlige i sin stil.