LAKSEGRISERIET

IKKE TID TIL Å SJEKKE ALLE

Flere Statsforvaltere bruker så mye tid på å gi utslippstillatelser og klagebehandling at de ikke får kontrollert at lover og regler blir fulgt.

tekst
AleksAnder Nordahl, Line Dugstad,
Jonas Blich Bakken, Ola Magnussen Rydje

foto
Aleksander Nordahl

8. September 2023

Oslo/Vestland/Møre og Romsdal/Trøndelag/Nordland/Troms og Finnmark

tekst
AleksAnder Nordahl, Line Dugstad,
Jonas Blich Bakken, Ola Magnussen Rydje

foto
Aleksander Nordahl

8. September 2023

Oslo/Vestland/Møre og Romsdal/Trøndelag/Nordland/Troms og Finnmark

– Vi har ikke hatt ressurser til å besøke alle, skriver seksjonsleder Tilde Nygård hos Statsforvalteren i Nordland i en epost.

I 2016 gjennomførte Statsforvalteren i Nordland et såkalt dokumenttilsyn hvor den ba settefiskanleggene om informasjon om driften. Det var etter denne runden at anlegget i Mølnarodden i Lofoten ble politianmeldt.

Nygård kjenner seg igjen i beskrivelsene fra Statsforvalteren i Vestland, som sliter med lang saksbehandlingstid og etterslep på tilsyn:

– På grunn av krav om kortere saksbehandlingstid på søknader har vi over lang tid måttet prioritere dette fremfor å ta igjen etterslepet på tilsyn, skriver hun i en epost.

Hun utelukker ikke at det er anlegg som slipper ut for mye:

– Vi kan i dag ikke utelukke at det er uakseptabel forurensning fra enkelte anlegg i fylket vårt. Derfor har vi et ønske om både å oppdatere gamle tillatelser og gjøre flere kontroller, skriver hun.