LAKSEGRISERIET

tekst
AleksAnder Nordahl, Line Dugstad,
Jonas Blich Bakken, Ola Magnussen Rydje

foto
Aleksander Nordahl

8. September 2023

Oslo/Vestland/Møre og Romsdal/Trøndelag/Nordland/Troms og Finnmark

LAKSEGRISERIET

Innerst i fjordene starter det norske lakseeventyret.

Under overflaten spyles det ut en cocktail av avføring, slam og rester av fiskefôr.

tekst
AleksAnder Nordahl, Line Dugstad,
Jonas Blich Bakken, Ola Magnussen Rydje

foto
Aleksander Nordahl


8. September 2023

Oslo/Vestland/Møre og Romsdal/Trøndelag/Nordland/Troms og Finnmark

LAKSEGRISERIET

Innerst i fjordene starter det norske lakseeventyret.

Under overflaten spyles det ut en cocktail av avføring, slam og rester av fiskefôr.

tekst
AleksAnder Nordahl, Line Dugstad,
Jonas Blich Bakken, Ola Magnussen Rydje

foto
Aleksander Nordahl

9. September 2023

Oslo/Vestland/Møre og Romsdal/Trøndelag/Nordland/Troms og Finnmark

– Du må ikke dykke her.

En mann kommer bort til vannkanten og roper ut til DNs fotograf som dykker, innerst i en fjordarm et sted på Nordvestlandet.

– Hvorfor ikke?

– Fordi det er farlig, sier mannen.

Han slår ut med armene og forsvinner.