I deres felles rapport Living Planet advarer forskere om at to tredeler av den globale bestanden av fisk, fugler, amfibier, reptiler og pattedyr vil være borte innen 2020. Rapporten omtaler antall dyr, ikke antall arter.

– Men en slik trend vil føre til at stadig flere arter blir presset til randen av utryddelse. Vi vil trolig se at flere arter vil forsvinne i vår levetid, sier generalsekretær Nina Jensen i WWF Norge til NTB.

Menneskelig påvirkning

Forskerne bak rapporten har fulgt utviklingen i mer enn 14.000 bestander av nesten 4.000 arter. Trenden er entydig, tallet på dyr skrumper inn. I all hovedsak skyldes dette menneskelig påvirkning.

– Det skyldes arealendring og ødeleggelse av leveområder, for eksempel ved at man hogger ned skog eller ødelegger korallrev. Det dreier seg om overhøsting, jakt og ulovlig fiske, om forurensning og introduksjon av fremmede arter. Klimaendringene er den raskest voksende trusselen som også forsterker alle de andre underliggende trendene, sier Jensen.

Ferskvannssystemer tappet

Tapet av mangfold er størst i innsjøer, elver og våtmarksområder ifølge rapporten. Bestandene av fisk og andre dyr i ferskvannssystemene er redusert med hele 81 prosent.

– Dette har sammenheng med hvordan vannet blir brukt og tatt ut av ferskvannssystemene som også blir mer fragmentert gjennom bygging av dammer, sier forskningssjef Mike Barret i WWF til BBC.

Rapporten anslår at nedgangen i havet er på 36 prosent, mens det er 38 prosent færre ville dyr, fugler og insekter på land enn i 1970.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Les også:  Elefanter i reservat kan være utryddet innen 2022

 
Stoffet ble totalforbudt i 1986 - nå kan det utrydde spekkhuggeren i Europa

Verre og verre for Europas planter og dyr  

Hjelpeorganisasjon hudfletter EUs bruk av biodrivstoff