Ny informasjon fra oljeselskapene tyder på at det vil bli satt i gang flere utbyggingsprosjekter de neste årene, men at investeringsplanene er nedjustert.

Det kommer frem i nyeste utgave av Norges Banks Pengepolitiske rapport som ble offentliggjort torsdag formiddag i forbindelse med rentebeslutningen.

Les også: Norges Bank holder renten uendret

- Lavere kontantstrøm blant oljeselskapene kan imidlertid særlig påvirke leteaktiviteten og boreaktiviteten på felt i drift, skriver Norges Bank i rapporten.

  Mindre behov

På eksisterende felt vil imidlertid investeringene falle med 13 milliarder kroner i år og med ytterligere 19 milliarder kroner fra 2015 til 2018.

- Det vil ikke være like stort behov for oppgraderinger fremover. Innsparingstiltakene i oljeselskapene bidrar også til at investeringsutgiftene på felt i drift reduseres i løpet av prognoseperioden, opplyses det.

Norges Bank anslår nå at petroleumsinvesteringene vil falle med litt over 14 prosent i år og med ytterligere 11 prosent til neste år. For 2017 og 2018 anslår vi et fall på henholdsvis 6 prosent og 3 prosent.

  Kan komme flere utbyggingsprosjekter

Norges Bank legger også til grunn at utbyggingen av feltene Butch, Zidane, Trestakk og Alfa Sentral vil komme i gang i løpet av 2016.

- Flere andre utbyggingsprosjekter kan bli satt i gang i 2017-2018, som Vette, Skarfjell, Fogelberg, Snorre 2040 og Johan Castberg, heter det.

Samlet anslår Norges Bank at utgiftene til feltutbygging vil falle med 16 milliarder kroner i år og med ytterligere 8 milliarder fra 2015 til 2018.

Anslagene for petroleumsinvesteringene i pengepolitisk rapport bygger på at oljeprisen vil utvikle seg i tråd med terminprisene og at oljeselskapene forventer en tilsvarende utvikling, fremgår det

  Lavere kontantstrøm

Inneværende priser i terminmarkedet tilsier at den forventede lønnsomheten av investeringsprosjekter på norsk sokkel ikke er vesentlig redusert siden september.

- Kontantstrømmen i oljeselskapene ser imidlertid ut til å bli lavere de neste årene enn tidligere anslått, heter det.

Redusert kontantstrøm kombinert med at selskapene prioriterer å holde utbyttet høyt og stabilt, bidrar derfor til lavere investeringer, skriver Norges Bank.

- Lavere kontantstrøm kan særlig påvirke leteaktiviteten og boreaktiviteten på felt i drift, heter det.

Les også: - Uendret styringsrente er bra for boligmarkedet

- Hundre prosent sannsynlighet for rentekutt før sommeren  

Les også:

 

Asia i dag: Drukner i kontanter

 

Fikk ikke én eneste krone

 

- En historisk dag

 

Se DNtv: Slik blir du klar for vinterløping

Slik blir du klar for vinterløping
- Ingen grunn til å droppe utetreningen når vinteren kommer.
01:46
Publisert:
 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.