Arendalsbaserte Sevan Marine sliter med å få tilbakebetalt et lån på en halv milliard kroner, som selskapet i 2013 ga selskaper som på tidspunktet var kontrollert av Sevan-gründerne Arne Smedal og Kåre Syvertsen (se faktaboks).

Mandag varslet oljeservicebedriften om et potensielt søksmål og krav på «betydelig over 50 millioner dollar» rettet mot selskapene og dagens eier, Teekay Offshore Partners.

Avviser

Kommunikasjonsansvarlig Axel Wiedenmann i Teekay Offshore avviser at selskapet ikke har tenkt å innfri sine forpliktelser.

«Logitel og Teekay har meddelt Sevan at de vil fullt ut oppfylle sine respektive forpliktelser under avtalene inngått med Sevan og datterselskaper, inkludert betaling av eventuelle opptjente driftsbonuser knyttet til Arendal Spirit, ved bekreftelse fra Sevan om at selskapet vil stå ved kontraktene det har inngått med Logitel og Teekay», skriver Wiedenmann i en epost til Dagens Næringsliv tirsdag.

Avtalene det strides om er Sevan Marines salg av to riggunderstell  i 2013 til Logitel Offshore, gitt som selgerkreditt av Sevan Marine.

Bakgrunn: Sevan Marine tar av på skrog-salg og Sevan Marine kvitter seg med risiko

I tillegg fikk Logitel et lån fra Sevan på 19 millioner dollar. Av gjelden på omlag 60 millioner dollar, er kun rundt ti millioner tilbakebetalt.

Mulig lovbrudd

Sevan Marine har gransket lovligheten av avtalene de har med Logitel og funnet mulige brudd på aksjeloven.

Det knytter seg til om transaksjonene skulle anses som salg til nærstående og dermed vært behandlet av generalforsamlingen.

Teekays konsernsjef Peter Evensen (t.h) sammen med Sevan-gründer Arne Smedal (i midten) og Sevan-sjef Carl Lieungh. Foto. Harald Berglihn.
Teekays konsernsjef Peter Evensen (t.h) sammen med Sevan-gründer Arne Smedal (i midten) og Sevan-sjef Carl Lieungh. Foto. Harald Berglihn.

Dette kan føre til at avtalene er ugyldige eller kan gjøres ugyldige, ifølge Sevan, som fremmer kravet uavhengig av dette.

Viser til Sevans advokater

Teekay påpeker at hverken selskapet eller Logitel har hatt noen grunn til å tro at ikke Sevan-styret hadde tilstrekkelig godkjenninger på tidspunktet.

«De 'potensielle bruddene på norsk selskapsrett knyttet til disse avtalene' som beskrevet i Sevans pressemelding, skriver seg fra hva Sevan selv har identifisert som Sevans manglende etterlevelse av aksjeloven på tidspunktet selskapet inngikk disse kontraktene. I denne tungt forhandlede transaksjonen, har Teekay og Logitel støttet seg fullstendig på Sevan-styret og dets rådgivere, som inkluderer ledende norske advokatfimaer, for å sikre at Sevan fullt ut fulgte kravene i aksjeloven, inkludert å skaffe godkjenning fra aksjonærene dersom en slik godkjenning var påkrevd», skriver Weidenmann.

Partene har vært i dialog siden februar, og Sevan har vært optimistisk til å få en løsning på plass før generalforsamlingen 25. mai.

Frykter uteblivelse

Teekay har imidlertid satt samtalene på hold som følge av en arbeidsulykke på «Arendal Spirit», ifølge en melding fra Sevan mandag.

Samtidig registrerer Sevan at Teekay i sin seneste refinansieringsplan ikke har avsatt utbetalinger til Sevan knyttet til Logitel-avtalene.

«Sevan Marine har nå forståelse av at gitt situasjonen har Logitel/Teekay til hensikt å tilbakeholde de variable betalingene til Sevan Marine knyttet til Arendal Spirit i juni 2016. Kombinert med beslutningen annonsert i Logitel/Teekays kvartalsrapport 19. mai om å utsette levering av enhetene 2 og 3 til etter 2019, vil det blir tatt ikke-kontantmessige, regnskapsmessige nedskrivninger og tapsavsetninger på 8 millioner dollar knyttet til det konvertible lånet og forventede variable honoraret per 31. mars 2016», heter det i gårsdagens Sevan-melding.

- Usikker

En gruppe minoritetseiere, som utgjør over ti prosent av aksjonærene i Sevan, har bedt om en ekstern undersøkelse hvis det ikke oppnås en minnelig løsning.

«Utfallet av situasjonen og en potensiell 'recovery' av verdier er nå usikker», heter det i samme melding.

Trakk seg

Tirsdag opplyser Sevan Marine at tidligere Statoil-topp Erling Øverland er innstilt som ny styreleder i selskapet etter Siri Hatlen. Hatlen varslet mandag at hun likevel ikke tar gjenvalg, som hun var innstilt til.

«Utfallet av diskusjonene med partene og de virkemidlene som muligens må tas i bruk kan skape implikasjoner for den juridiske kompetansen i styret i henhold til kravene. Hatlen har derfor, i vurdering av selskapet og aksjonærenes beste interesse, informert nominasjonskomitéen om sin beslutning», heter det i meldingen som ble gitt mandag.

Offshorerederiet Teekay Offshore Partners er notert på New York-børsen, der Teekay Corporation er største aksjonær med 35 prosent.

Kanadiske Teekay Corporation eier en flåte av rigger, gass- og oljetankere med en samlet verdi på 12 milliarder dollar.

Teekay eier også gjennom Teekay Service Holdings omlag 43,5 prosent i Sevan Marine etter restruktureringen som reddet oljeservicevirksomheten i 2011, samt senere aksjekjøp.

Følg markedet på DN Investor

Les også: Opera-budgiver fortsatt ikke ved målet

Kan bli landets yngste høyesterettsdommer

Kina skal ha kuttet markedsstyrt valutakurs (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Se DNtv:
Fire kule ting med Jaguars suv
Jaguars første suv, F-Pace, har en rekke positive egenskaper. Her er fire av dem.
01:36
Publisert: