- Antallet i befolkningsgruppen 15 til 29 år øker sterkt, samtidig som andelen i jobb går kraftig ned. Da får vi totalt sett et enda sterkere fall, sier seniorøkonom Aarnes til DN.no.

Yrkesaktiviteten blant de under 30 falt med nesten seks prosentpoeng, til 66 prosent, ifølge NHO. Hadde yrkesaktiviteten vært på samme nivå som før finanskrisen, ville 53.000 flere vært i arbeid i dag.

- De unge marsjerer ut av arbeidsstyrken. Det er her alvoret ligger: Ungdommen er en særlig utsatt gruppe, sier Aarnes.

- Potensial til å øke yrkesdeltakelsen
Seniorøkonomen forklarer at 50.000 av de 63.000 unge har gått til utdanning, resten til ulike trygdeordninger.

- Dette blir den store utfordringen fremover. Disse 50.000 skal i jobb igjen, og det store spørsmålet er hvordan vi skal få til det. Nå er det mange tiltak som skal til for å få denne gruppen inn i arbeidslivet igjen, sier seniorøkonomen til DN.no.

Hovedtrekkene på arbeidsmarkedet totalt sett siden finanskrisen er lav ledighet, sysselsettingsfall i privat sektor, vekst i offentlig sektor og fall i yrkesaktiviteten.

Konklusjonen er imidlertid ikke at Norge "gjemmer unna" ledige, poengterer Aarnes.

- Det er positivt at arbeidsledigheten har vært lav gjennom finanskrisen. Derimot har yrkesaktiviteten falt, og nedgangen er spesielt kraftig blant unge. Mange av disse har gått til utdanning, men ikke alle. Derfor har vi et potensial til å øke yrkesdeltakelsen, sier Aarnes i NHO.

Spår økning i arbeidsledighet
I løpet av de to siste årene har det totale antallet i yrkesaktiv alder vokst med 114.000 personer, mye på grunn av høy innvandring.

Samtidig har altså ikke denne veksten ført til flere i arbeidsstyrken, men faktisk gjort at den er på samme nivå som for to år siden. Det fører til at antallet utenfor arbeidsstyrken har økt med 114.000 personer (se tabell).

Aarnes poengterer at arbeidsledighet er problematisk å måle, da det er flere mulige feilkilder. NHO baserer seg etter NAVs ledighetsregister og AKUs spørreundersøkelse til dem uten arbeid.

NHO antar en vekst i arbeidsstyrken på 11/4 prosent i 2011.

- Den noe høyere veksten i arbeidsstyrken enn i sysselsettingen gjør at vi tror arbeidsledigheten vil øke fra 33/5 prosent i år til 31/4 i gjennomsnitt for 2011, sier Aarnes.*Kilde: Statistisk sentralbyrås arbeidskraftsundersøkelse. Tallene er oppgitt i tusen.

Les mer:
iPad-prisene spriker
Gir krisehjelp til markedene
- Den mørke skyen som skygger for alt
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.