Sykefraværet i Norge og de økonomiske uttellinger vokser i foruroligende grad. Bare i 2009 kan de samlede utgiftene til sykefravær øke fra 31 til 37 milliarder kroner.

Professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Bergen, Alf Erling Risa, sier kutt i sykepengeytelsene vil få ned sykefraværet i Norge, skriver Dagens Næringsliv.

Men denne diskusjonen er ifølge professoren tabu i norsk politikk.

Statens ansvar?
- Alle forskere som også er økonomer mener redusert økonomisk kompensasjon ved sykdom vil virke. Sverige har gjort dette og har solide empiriske undersøkelser som bekrefter redusert fravær, sier Risa til DN. Risa har drevet mangeårig forskning innen trygde- og helseøkonomi.

Ifølge Risa peker solide analyser fra Sverige mot at én prosent kutt i kompensasjonsgrad gir rundt én prosents fall i sykefraværet.

Han tror "folk flest" utmerket godt kan tåle en liten inntektsreduksjon et par fraværsuker, og sier spørsmålet er hvor man skal legge terskelen for hva som er statens ansvar.

- Skal staten ha ansvaret for helt alminnelige, mindre problemer som de fleste opplever?, spør professoren.

Utvidet arbeidsgiveransvar?
Den rødgrønne regjeringen har imidlertid lovet at arbeidstagernes sykelønn ikke skal reduseres i denne stortingsperioden.

Stoltenberg-regjeringen har imidlertid luftet spørsmålet om å forlenge perioden for arbeidsgivernes økonomiske ansvar for sykmeldte.

På spørsmål fra DN om slike utvidede forpliktelser kun for arbeidsgiverne vil kunne medvirke for å få ned fraværet, svarer Risa:

- Ja det tror jeg. Folk med langtidsfravær kan ofte kvie seg noe for å komme tilbake. Men med en slik ordning vil arbeidsgiverne måtte følge opp og legge til rette.

Les også: Sykefraværet har eksplodert i høst

<b>Mange ledige ønsker ikke å jobbe</b>

<b>Bygningsarbeidere tar «oppspart» sykemelding</b>

Halverte sykefraværet


Dobbelt så syke i Norge

<b>- Man blir ikke mindre skilt av å være sykmeldt</b>

- Veksten i offentlig sektor er faretruende stor

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.