Det er liten tvil om hva som står øverst på agendaen på dagens NHO-konferanse i Operaen i Oslo: Den norske stats gigantiske trygderegning.

Mutert syke
BI-professor Hilde C. Bjørnland, som tidligere i høst uttalte at hun var bekymret for hollandsk syke i Norge , mener politikerne nå må tørre å si at Norge har et stort problem med mennesker som utnytter det lukrative velferdssystemet.

- Jeg ser for meg en variant, en mutert sykdom, der det fester seg en holdning i Norge der det er greit at velferdsstaten kan utnyttes. Det kan komme til å bli vanskelig å gjøre noe med det, hvis det skjer, sa hun i en paneldebatt med finansminister Sigbjørn Johnsen og professor Ivar Frønes.

Hun sier, som statsminister Jens Stoltenberg også innrømmer, at problemet med de mange uføre i Norge delvis kommer som følge av høy yrkesdeltagelse, men at det ikke på langt nær kan forklare hele problemet.

- Det er opp til politikerne å kalle en spade for en spade, og tørre å si at vi har et velferdssystem som blir utnyttet. Det er en gruppeeffekt, blir mange syke blir det sosialt akseptabelt som igjen er første skritt på veien til å bli ufør. Jeg er redd for at gruppeeffekten kommer til å feste seg i hele Norge, fortsatte Bjørnland, før hun kastet ballen over til Johnsen:

- Bekymrer det deg?

- Jeg tror vi oftere bør stille oss følgende spørsmål: Spør ikke hva velferden kan gjøre for deg, men hva du kan gjøre for velferden, svarte Johnsen, med en vri på det velkjente sitatet fra den tidligere amerikanske presidenten John F. Kennedy.

- Det er arbeidskraften som er vår store ressurs. Det er viktig å ha den store tegningen. Styrken ved den norske modellen er at vi har en stor tegning, og at den blir oppfylt, fortsatte Johnsen.
- Krisen har bare endret karakter
- Ingen skal ha dårlig samvittighet for å være syk
Paranoid optimisme

Optimistisk til landets muligheter
Men spesielt bekymret, det er han ikke:

- Jeg er litt der som Benny Anderson sa, ”i mange år gikk jeg rundt og var bekymret, det hadde jeg lite glede av”. Jeg er optimist og håpefull samtidig, sa Johnsen.

- Er man for bekymret får man ikke til noen ting. Dette landet er fullt av muligheter.

Regjeringen har foreløpig vært svært lite detaljerte om hvordan de tenker å løse uføre- og sykefloken. De arbeider i disse dager med å finne gode løsninger på problemet, i samarbeid med næringslivet og LO.

Bjørnland mener, som Orkla-aksjonær Stein Erik Hagen, at det må lønne seg for folk å arbeide, fremfor å heve trygd.

- Det handler om å få folk til å arbeide, da må det lønne seg å arbeide. Det må være et økonomisk insentiv. Vi ønsker et velferdssamfunn, men vi ønsker ikke at det utnyttes.

Politikerne må adressere den utnyttingen, mener hun.

Les også:
- Trygden er det nye paradiset
1 av 3 kjenner en trygdesnyter
Flaut, flaut og flaut (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.