Tidligere Fast-topp John Markus Lervik er i Oslo tingrett dømt til to års fengsel for regnskapstriksing og markedsmanipulasjon. Ett år av straffen gjøres betinget med en prøvetid på to år. Han slipper imidlertid rettighetstap og inndragning, som Økokrim også hadde bedt om.

Lervik må i tillegg betale 100.000 kroner i saksomkostninger.

- Jeg er veldig skuffet over dommen; over ikke å bli trodd og vil kjempe for å bli renvasket, sier John Markus Lervik i en kommentar.

Økokrim hadde lagt ned påstand om at Lervik måtte dømmes til to år og seks måneders fengsel, samt tap at retten til å sitte som daglig leder og ha styreverv i en periode på tre år.

- Betydelig tvil
I dommen fra tingretten skriver de tre dommerne: «Retten har i spørsmålet om illeggelse av rettighetstap vært i betydelig tvil».

Retten mener at vitneforkl#229er i saken tyder på at «Lervik ser ut til å mangle kompetanse og interesse for ivaretakelse av pliktene etter aksjeloven» og viser til at daglig leder skal sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter.

Både fordi saken er blitt gammel og fordi retten ikke har informasjon som tilsier at Lervik i sin jobb i Cxense, der han har vært daglig leder siden 2010, har opptrådt kritikkverdig, finner retten at den under tvil ikke dømmer Lervik til rettighetstap.

Ikke oppnådd utbytte
Heller ikke påstanden om at Lervik hadde hatt et eget utbytte på tre millioner kroner på at Fast rapporterte høyere salg til markedet enn det var grunnlag for. Derfor la aktor ned påstand om inndragning.

Dette fikk aktor ikke rettens gehør for. Retten mener at en mulighet til å oppnå utbytte ikke er nok til å dømme noen til inndragning. Retten viser til at Lervik ikke solgte aksjer i perioden umiddelbart etter at Fast fremla manipulerte regnskaper.

At regnskapene ikke var korrigert innen Microsoft kjøpte selskapet forandrer ikke rettens tolkning.

«Imidlertid er det ikke dokumentert for retten at Microsofts tilbud ville vært lavere dersom regnskapsforståelsen og markedsmanipulasjonen ikke var gjort», skriver de tre dommerne.

Lerviks medtiltalte, Torbjørn Kanestrøm, ble dømt til seks måneders betinget fengsel for regnskapstriksing og markedsmanipulasjon med en prøvetid på to år. Han ble samtidig dømt til å betale saksomkostninger på 50.000 kroner.
Kilde: Dagens Næringsliv

Retten konkluderte med at det for Kanestrøms del foreligger vesentlige formildende omstendigheter.

«Bevisførselen har vist at han var under et ikke ubetydelig press fra Lervik, samtidig som han var engstelig for sin stilling», skriver dommerpanelet.

Viktig med vekst
Saken gikk for retten i fem uker før jul. Økokrim tegnet opp et bilde av Fast som et selskap som ble fanget av egen suksess. Økokrim mente Fast hadde malt seg inn i et hjørne der det, for ikke å skuffe markedet, var nødt til å vise til vekst hvert eneste kvartal. Dette skal ha vært grunnen til at selskapet lot seg friste til å bokføre usikre inntekter som sikre.

Les også: Økokrim mener Fast måtte ty til plan C da både plan A og plan B gikk i vasken

Retten er enig med Økokrim i at Lerviks motiv synes å ha vært et ønske om at Fast skulle fremstå overfor investorere, aksjonærer og markedet med en betydelig og økende salgsvekst.

Retten trekker også frem vitnet Johan Odfjell som under sin forkl#229 snakket om at Fast-styremedlemmene Robert Keith og Thomas Fussel, som hadde hatt særs uheldig innflytelse på Lervik.

Les også: Styremedlem om Lervik: - Noe av det mest begavede jeg har vært borti

Fast ble i 2010 illagt et forlegg på fire millioner kroner, som selskapet vedtok.

Økokrim tiltalte senere Lervik og Kanestrøm for både regnskapstriksing og markedsmanipulasjon i forbindelse med selskapets regnskapsføring av en ikke-formalisert avtale med den australske telegiganten Telstra verdt rundt 82 millioner norske kroner mot slutten av 2006.

Husket lite
John Markus Lervik, som var konsernsjef i Fast fra 2001, kunne under sin forkl#229 tilføre lite om hva som skjedde i kulissene da selskapet regnskapsførte den såkalte Memorandum of Understanding'en (MoU).

- Hvis du jobber hardt, har mer enn 200 reisedøgn i året og sover 3-4 timer hver natt, så mister du hukommelse også, sa tidligere konsernsjef i Fast, John Markus Lervik, i retten i november.

Les også: - Jeg har noen få klare bilder i hodet mitt

- Kan ikke legge til grunn at det var gjennomtenkte vurderinger

Fast-saken: - Skjulte faktura som «Prosjekt Yarra» (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.