Dagens Næringsliv

Åpne i appen

Åpne

Tilbake i ny prakt om ett år

Tekst
Slik så Nedre Foss ut etter brannen lille nyttårsaften. Nå vil eierne gjenreise bygget så snart som mulig. Foto: NTB/Scanpix

Slik så Nedre Foss ut etter brannen lille nyttårsaften. Nå vil eierne gjenreise bygget så snart som mulig. Foto: NTB/Scanpix

Restauranten brant ned etter oppussing til 50 millioner. Om ett år kan utbrente Nedre Foss gård stå klar i ny prakt.

Brannen i restauranten Nedre Foss i Oslo på lille nyttårsaften spredde seg så raskt og ukontrollert i den gamle bygningsmassen at store deler av den verneverdige bygningen nå er totalskaddd.

- Det er vanskelig å finne brannårsaken, sier Rune Skjold, leder for etterforskning i finans- og miljøkrimseksjonen ved Oslo Politikammer. Han sier det ikke er mistanke om noe kriminelt bak brannen.

Brannen som sannsynligvis oppsto på kjøkkenet kom raskt ut av kontroll og spredte seg raskt i den nyrehabiliterte, men gamle bygningsmassen. Foto: NTB/Scanpix. 

- Forsikringsselskapet skal se hva de kan finne ut av når de begynner å rive. Vi kunne ikke sende inn mannskap på grunn av sikkerheten og faren for mannskapene som skulle inn. Saken er foreløpig ikke henlagt, vi må se nærmere på hva som er mulig å gjøre når vi ikke har tekniske undersøkelser, sier Skjold.

 

Vil gjenreise

Nå er eiernes plan å gjenreise bygget i all hovedsak slik det sto før brannen.

Uteserveringen i bakgården på Nedre Foss da det sto ferdig. Foto: Linda Næsfeldt

- Politiet har frigitt det, og forsikringselskapet er inne og gjør sine undersøkelser, sier Christian Ringnes i Eiendomsspar, eier av bygget som nylig ble rehabilitert for over 50 millioner kroner.

Vi håper det står ferdig om circa et år, sier Christian Ringnes i Eiendomsspar som eier bygget. NTB/Scanpix

Vi håper det står ferdig om circa et år, sier Christian Ringnes i Eiendomsspar som eier bygget. NTB/Scanpix

- Vi har pakket inn bygget og det er godt og varmt slik at ikke vannskadene fører til frostsprengning. Vi har hatt befaring med Plan- og bygningsetaten og byantikvaren i flere omganger.  Alle - inklusive den viktigste brikken Nevzat Arikan - er innstilt på å gå i gang. Vi har fått signaler om at den offentlige saksbehandlingen kommer til å gå greit, slik at vi forhåpentligvis vil få satt i gang i løpet av et par måneders tid. Vi håper det står ferdig om cirka et år. Det pleier å være tillatelsene som er det verste, sier Ringnes.

 

- Kunne gått verre

- Det så jo dystert ut i selve restaurantavdelingen, samtidig så vi at det er gjort en veldig god jobb med opprydning og sikring av det som er der. Dette kunne gått enda verre enn det gjorde, sier antikvar Vidar Trædal hos Byantikvaren i Oslo.

- Vi ahr tilbudt vår assistanse overfor Eiendomsspar, sier antikvar Vidar Trædal hos Byantikvaren i Oslo.

- Vi ahr tilbudt vår assistanse overfor Eiendomsspar, sier antikvar Vidar Trædal hos Byantikvaren i Oslo.

-  Vi ser at det er en del igjen av restaurantens infrastruktur, kjelleren for eksempel. Sånn sett har vi et godt håp om at dette lar seg redde eller bygge opp igjen. Vi har tilbudt vår assistanse overfor Eiendomsspar. Vi prioriterer naturligvis denne saken fremover for å få ting på plass igjen, sier Trædal.

Ifølge Ringnes er det ikke klart hva gjenoppbyggingen vil koste, men det blir et betydelig beløp som forsikringsselskapet vil dekke. "Såvidt vi vet er vi fullt dekket både for gjenoppbygging og avbrudd," skriver han i en epost til Smak.no.

Nevzat Arikan brukte tre år på å omskape Nedre Foss til en storstue. Foto: Ivar Kvaal

Nevzat Arikan som gjennom Rodeløkka Invest er medinvestor og drev restaurantvirksomheten i Nedre Foss er sykemeldt og vil ikke kommentere brannen. "Jeg tar brannen svært tungt, både personlig og forretningsmessig", skriver han i en pressemelding. Han lar også sine medinvestorer ta seg av andre henvendelser rundt selskapets øvrige restauranter. Sanel Hasic i Rodeløkka invest sier heller ikke han ønsker å gi noen kommentar om brannen eller gjenoppbyggingen.

 

Tregriller

- Sannsynligvis hadde brannen utspring på kjøkkenet og hadde noe med pipen å gjøre. Grunnen til at den spredde seg er seg er etter det jeg har forstått på brannvesenet disse hulrommene, sier Ringnes og refererer til hulrom som ofte finnes i eldre bygg der branngasser lett kan spre seg. 

Antikvar Vidar Trædal forklarer at etter brannen er det synlig at taket gjennom årene ser ut til å ha blitt bygget lag på lag istedenfor å ha blitt byttet helt ut når det trengte reparasjoner.


I sosiale medier har det vært enkelte spekulasjoner rundt årsaken til at en brann oppsto og spredte seg så raskt i den nyoppussede bygningen. Kjøkkenet hadde fem åpne tregriller.

Tregrillene ble levert av amerikanske Ben Eisendrath fra The Grillery, mens ventilasjonssystemet over har lokalt ansatte stått for. Eisendrath hevder i dialoger på Twitter og Instagram at han før åpningen av restauranten stilte spørsmål ved hvordan renholdet av dette skulle foregå, og skriver følgende i en epost til smak.no:

- Jeg råder alltid kundene mine til å ta alle forholdsregler og å forsikre seg om at de følger lokale retningslinjer når de designer sine vedfyrte matlagingssystemer. Min erfaring er at det alltid inkluderer godkjenning fra brannvesenet, uavhengig av bygningstype. Kommentarene du ser på mitt Instagram-innlegg refererer til den samtalen jeg hadde med restaurant-teamet.

Brannen oppsto sannsynligvis på kjøkkenet, som var utstyrt med tregriller og kledt i gresk marmor. Foto: Ivar Kvaal

Brannen oppsto sannsynligvis på kjøkkenet, som var utstyrt med tregriller og kledt i gresk marmor. Foto: Ivar Kvaal

Inspisert og godkjent

Både Plan- og bygningsetaten og Brann- og redningsetaten hadde i løpet av de åtte månedene Nedre Foss holdt åpent vært på tilsyn, sistnevnte for å se til gassystemet i bygningen. Begge gangene fant tilsynsmyndighetene avvik, som alle skal ha blitt rettet opp før brannen.

- Ja, vi fant to avvik og fire anmerkninger der. Men alt ble rettet opp, og det er ingenting som tyder på at dette har sammenheng med brannen, sier Lars Magne Hovtun, informasjonssjef i Oslo Brann- og Redningsetat. 

Hovtun forklarer at brannvesenets inspeksjoner ikke er som en EU-kontroll av bygg der de går gjennom de branntekniske løsningene sprinkel for sprinkel. Dette er noe eierne har ansvar for, gjerne gjennom eksterne konsulenter - mens brannvesenets oppgave er å sjekke at systemene rundt brannsikkerhet fungerer.

Slik så det ut inne i restauranten på Nedre Foss som nå er totalskadd, men skal bygges opp igjen. Foto: Linda Næsfeldt

Slik så det ut inne i restauranten på Nedre Foss som nå er totalskadd, men skal bygges opp igjen. Foto: Linda Næsfeldt

I november ble Nedre Foss definert som et særskilt brannobjekt, noe som blant annet omfatter bygg av stor kulturhistorisk verdi. Brann- og redningsetaten hadde derfor planlagt et tilsyn også i 2016.

Men Hovtun sier at det ikke er gitt at et slikt tilsyn ville avdekket det som ble brannårsaken i akkurat denne brannen.

- Et tilsyn handler om å revidere systemene. Vi var ikke på tilsyn i september for å vurdere brannsikkerhet, men merket oss at bygningen så ut til å ha et bra sprinkleranlegg. 

- Et interessant spørsmål er hvordan brannen har oppstått og blitt så stor på et sted der sprinkleranlegget tilsynelatende ikke har effekt, sier Lars Magne Hovtun.

- Inntrykket vårt er at det var jo sprinkleranlegg og tilsynelatende god brannsikring i et nyoppbygd bygg, sier Hovtun.

Når brannvesenet nå undersøker brannen nærmere er det ikke for å fordele skyld og ansvar, men for å evaluere hva som eventuelt kunne vært gjort annerledes for å forhindre at lignende hendelser oppstår andre steder.

- Vi er veldig forundret over hvordan dette kunne skje. Vi er for eksempel veldig interessert i sprinkleranlegget - hvilken effekt har det hatt og ikke hatt og hva betyr det for andre bygg som vi er enda mer glade i, sier han.

Mens Nedre Foss gård var definert som verneverdig, var bygningen ikke fredet.

 

"Virket som det skulle"

Christian Ringnes i Eiendomsspar sier at han opplever det som "ganske klart etablert at alt virket som det skulle."

Mikrobryggeriet er i stor grad uskadd, men bryggeripuben i andre etasje brant. Foto: Jimmy Linus

Mikrobryggeriet er i stor grad uskadd, men bryggeripuben i andre etasje brant. Foto: Jimmy Linus

- Det var ingen mennesker som kom til skade, sprinklingen slo ut der den skulle slå ut. Men det faktum at dette er et gammel bygg lar seg ikke fornekte. Det er interessant å se at vi har bygget et nytt betongbygg med mikrobryggeri vegg i vegg, som bare er lett røyk- og vannskadet. Det henger sammen med bygningsmaterialene, sier han og peker på tørt treverk og hulrommene der brannen kunne spre seg.

- Vi kunne håpet at sprinkleranlegget kunne reddet enda mer, men det virker helt klart at sprinkleranlegget er det som har reddet delene som fortsatt står, selvfølgelig i kombinasjon med Brann- og redningsetatens innsats, sier Vidar Trædal hos Byantikvaren.

 

Les mer om mat og vin på Smak.no

Meld deg på nyhetsbrev fra Smak.no her(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.