Helsemyndighetene vil fjerne logoer og bestemme skriftstørrelse og fonter på sigarettpakker og snusbokser. Milliarder av kroner står på spill for tobakksindustrien som allerede er på vikende front for å få presentert produktene sine i butikkene.

Nå legger Helsedepartementet siste hånd på lovforslaget som vil gi nøytrale og standardiserte tobakkspakninger.

– Vi jobber med å innføre standardiserte pakninger og vi vil fremme en sak som vi håper vil gå raskt gjennom stortinget, sier Høie til DN.

Tobakksindustrien har 15 milliarder kroner i butikkomsetning i Norge.

Les også: Kjemper for snusboksen

En av de store motstanderne av forslaget er tobakksgiganten British American Tobacco (BAT) som sitter med varemerke Prince og har over 50 prosent av sigarettmarkedet.

Vil ha kompensasjon

Selskapet, som overtok J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik,  påpeker at det er lagt store midler ned i varemerkene og at de nå mister muligheten for å differensiere seg mot konkurrenter.

– Det virker imidlertid å være departementets intensjon å introdusere standardiserte pakninger uten å gi BAT kompensasjon for frarøvelse av eiendom.

Selskapet  hevder at det ikke finnes beviser på at tobakksinnpakning påvirker røykeatferd.

I dag ser det dedikerte rommet i ankomstbutikken på Gardermoen slik ut. Hvis forslaget om nøytrale forpakninger blir vedtatt, vil  rommet bli langt mindre fargerikt.
I dag ser det dedikerte rommet i ankomstbutikken på Gardermoen slik ut. Hvis forslaget om nøytrale forpakninger blir vedtatt, vil rommet bli langt mindre fargerikt. (Foto: Dagens Næringsliv)

Tobakksgiganten henviser i sin høringsuttalelse blant annet til Australia, som var først ute med standardiserte pakninger, der de hevder virkningen ikke har vært som tilsiktet.

– Standardiserte pakninger vil ikke bare føre til manglende oppfyllelse av departementets mål, men også utgjøre et ulovlig angrep av kommersielle aktørers rettigheter og virksomhet knyttet til salg av lovlige produkter som man ikke har sett maken til i nyere lovgivning, påpeker selskapet i sin høringsuttalelse.

Destruerer rettighet

I høringsrunden var det massiv motstand mot forslaget fra en rekke aktører. Det amerikanske handelskammeret i Norge frarådet på det sterkeste å destruere en rettighet som et varemerke, og anbefaler heller andre metoder for å ivareta velmente folkehelseinitiativ.

Bent Høie er derimot av en annen oppfatning.

– Tidligere har tobakksindustrien pekt på usikkerheten rundt innførelsen i andre land, men disse brikkene er nå på plass.

Helseministeren henviser til at det nå er i ferd med å skje en dreining i Europa.

– Denne saken står seg sterkere nå fordi det er vedtatt både i Irland, England, Frankrike og Ungarn. I tillegg har et søksmål om dette mot Australia, basert på en bilateral investeringsavtale med Hong Kong, blitt avvist.

Økt smugling

Rådgiver for Tobakkindustriens felleskontor, Jan Robert Kvam, avviser at alle problemstillinger er ryddet unna.

– Det stemmer at industrien reiste saker for australsk rett som har blitt avvist, men det er fortsatt saker til behandling i Verdens handelsorganisasjon WTO.

Kvam mener reguleringen vil gi utilsiktede konsekvenser.

– Kravene om nøytrale pakninger vil forsterke smuglingen og illegal handel. I dag blir annenhver sigarett solgt i tax free, gjennom grensehandel eller smuglet.

NHO stiller seg bak tobakksindustrien og hevder i sin høringsuttalelse til myndighetene at spørsmålene er for dårlig utredet. Det stilles også spørsmål om standardiseringen vil bryte grunnloven på flere punkter og om det er grunnlag for erstatning for inngrep som kan likestilles med ekspropriasjon. NHO viser også til at begrensninger i varemerkenes bruksrett kan føre til konflikt med verdens handelsorganisasjon WTO.

 

Følg markedet med DN Investor

Les også på DN.no:

Lønnskutt i Aker Solutions  

Dette blir Opels nye bestselger i Norge

NRK vil flytte

Ryanair kutter billettprisene - Norwegian vurderer å følge etter

 

Se denne vidoen i DN Play: Racer-Ferrari auksjonert for rekordsum 

Racer-Ferrari auksjonert for rekordsum
En 1957 Ferrari 335 Sport Scaglietti ble solgt for rekordhøye 32 millioner euro, 305 millioner kroner, på en auksjon i Paris denne helgen. Bilen er en av de mest ikoniske fra motorsportens historie.
01:03
Publisert:
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.