Meglerhuset SEB tror den norske kronen vil svekkes ytterligere mot flere sentrale valutaer fremover.

I en dagsfersk rapport anslår meglerhusets sjefstrateg i Norge, Erica Blomgren, at kronen vil svekkes til nivåer som vi ikke har sett på over et tiår mot både dollar og pund.

Mot svenskekronen vil vi se nivåer som vi ikke har hatt på over 20 år, dersom meglerhuset får rett.

Men på litt lengre sikt tror Blomgren at kronen vil styrkes.

(saken fortsetter under tabellen)

SEBs kroneprognose

 

Den norske kronen har fått merke den kraftige nedgangen i oljeprisen det siste året. Siden prisfallet startet ifjor høst har utviklingen i kronen vært tett knyttet til utviklingen i oljeprisen og hvordan oljefallet påvirker utsiktene for norsk økonomi. 

Slik kommer det til å være også de kommende månedene, mener Blomgren.

- Derfor vil de kortsikige risikofaktorene for kronesvekkelse inkludere ytterligere oljeprisnedgang og tegn på at de økonomiske forholdene svekkes, noe som kan utløse ytterligere lettelser fra Norges Bank, skriver Blomgren i en oppdatering torsdag.

Utenlandske spekulanter

SEBs egen undersøkelse blant aktørene i valutamarkedet viser at norske bedrifter og finansinstitusjoner har et nøytralt syn på kronen. Det kan ifølge Blomgren tyde på at det er kortsiktige, utenlandske spekulanter som driver kroneutviklingen.

Blomgren tror ikke short-spekulantene, som satser på ytterligere svekkelsen av kronen, forsvinner før det hersker mer klarhet rundt oljeprisen, utviklingen i norsk økonomi og Norges Banks planer for den videre rentesettingen.

- Økt bekymring for å være i lange posisjoner i norske kroner, når omgivelsene er preget av lav likviditet og en uforutsigbar sentralbank, vil trolig hindre en markert gjeninnhenting for kronen på kort sikt, skriver Blomgren.

Blomgren tror derfor at kronen vil handles til nivåer på rundt 9,50 kroner for en euro mot slutten av året.

- Oppsving mot de høyeste nivåene fra desember ifjor på rett under 10,00 kan imidlertid ikke utelukkes med tanke på nedsiderisikofaktorene i oljeprisen ved inngangen til første halvår 2016, skriver Blomgren.

Hun tror imidlertid slike oppsving vil være kortvarige og mener nivåer på 9,40 til 9,50 kroner vil være attraktive for kjøp av norske kroner.

Sterkere på lengre sikt

På lengre sikt tror hun nemlig at kronen skal styrkes markert. Meglerhusets egne modeller antyder et langsiktig likevektskurs på i underkant av 8,00 kroner for en euro.

- Det indikerer et stort oppsidepotensial for kronen med en gang oljeprisene stabiliseres på et fornuftig nivå.

 

SEBs prognose markert i blått. Kilde: Norges Bank/SEB/Macrobond/DN
SEBs prognose markert i blått. Kilde: Norges Bank/SEB/Macrobond/DN

I tillegg tror hun Norges Bank etter hvert slipper opp for krutt og at virkemidlene i pengepolitikken etter hvert vil være mer eller mindre uttømt. Blomgren mener Norges Bank så langt har vært lite lystne på å introdusere ukonvensjonelle virkemidler og at styringsrenten dermed er i ferd med å nærme seg et bunnivå.

Etter hvert som kronen styrkes vil short-spekulasjonene reduseres og dermed vil Norges Banks daglige kjøp av norske kroner begynne å spille en større rolle igjen, mener Blomgren.

Tidligere har Norge måttet kjøpe internasjonal valuta - altså selge kroner - som så ble overført til oljefondet, som kun investerer i utenlandsk valuta. For et par år siden snudde denne utviklingen. Lavere skatteinntekter fra oljesektoren har ført til at Norges Bank må ut i markedet for å kjøpe kroner til å dekke opp deler av underskuddet på statsbudsjettet.

- Det faktum at kapital fra oljefondet vil bli brukt direkte i statsbudsjettet fra og med neste år betyr at kapitalflyten vil bli mer kronepositiv fremover.

Samlet vil kronens attraktive verdsettelse, stabile oljepriser, fortsatt positiv kapitalflyt og en pengepolitikk som er i ferd med å tømmes ut gi en gradvis styrkelse av kronen, tror Blomgren.

- Vi venter at euronorske vil handles til respektive 9,25 og 8,70 innen midten og slutten av 2016, skriver sjefstrategen. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Les også: - Vi vil ikke ha selskaper som skummer fløten
Norske leverandører er blitt 20 prosent billigere
- En overraskende lav pris
- Prisingen viser forventninger om at oljeprisen skal opp
 

Se DN Tv: Høyre-opprør mot gårdsskatt
Høyre-opprør mot gårdsskatt
Skogeier og potetgullarving Thomas Stang er kritisk til at den borgerlige regjeringen vil fjerne skattefritak for gevinsten av salg av skogeiendommer innad i familien.
01:56
Publisert: