Nito, Norge største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer, stiller seg undrende til Statoil-sjef Helge Lunds brå avgang onsdag, ifølge en melding.

- Jeg tar til etterretning at Lund forlater Statoil, men stiller meg undrende til at han velger å gjøre det akkurat nå, sier Nitos president Trond Markussen.

Nito er blant annet redd for at petroleumskompetansen i Norge forvitrer.

- Innen olje og gass er det for tiden redusert aktivitet, oppdrag går til utlandet og konsekvensen er mange nedbemanninger. Det er mye vi skulle sett Statoil gjorde annerledes, sier Markussen.

Nito mener Lund har lykkes med å kommersialisere og internasjonalisere Statoil. Nå settes Eldra Sætre inn som en midlertidig løsning i sjefsstolen.

Statoil-konserntillitsvalgt for Nito, Stig Lægreid, tror ikke lederskiftet vil skape store endringer på kort sikt.

- Eldar Sætre er et godt valg til å lede Statoil til ny leder er på plass. Han vil videreføre den linjen Helge Lund har valgt, og de prosessene Statoil er inne i. Sætre har gjennom sitt virke i MPR (landanleggene i Statoil) utviklet et godt samarbeid med foreningene, basert på gjensidig respekt, og jeg ser fram til å samarbeide med ham på konsernnivå, sier Lægreid.

NITO har 1300 medlemmer i Statoil.

Alt om Helge Lunds avgang:

  Kan tjene 94 millioner første år Lund blir toppsjef i britiske BG

Lund blir toppsjef i britiske BG

Denne mannen blir Helge Lunds vikar

- En nesten umenneskelig prestasjon

- En svakhet at Helge Lund går av nå

Les også:
Statoil-salg sikrer utbyttekapasitet ut 2016
Statoil selger for nær 15 milliarder i Aserbajdsjan