Tom Karp

Tom Karp, professor i ledelse ved Høyskolen Kristiania og Cathrine Filstad, professor i organisasjon og ledelse på Handelshøyskolen BI og professor II ved Politihøgskolen