Sveve over byen

Tekst
Farger. Alle åpningsvinduer er fremhevet i en gulgrønn farge, mens fastkarmvinduene fremstår som «hull i fasaden», som er kledd i brent 
           og linoljebehandlet skogsgran. <font color="#b9b1b1">Foto: Jimmy Linus</font>

Farger. Alle åpningsvinduer er fremhevet i en gulgrønn farge, mens fastkarmvinduene fremstår som «hull i fasaden», som er kledd i brent og linoljebehandlet skogsgran. Foto: Jimmy Linus