Dagens Næringsliv

Åpne i appen

Åpne

Sa du spolebånd?

Tekst
Foto: John Magor

Foto: John Magor

Den gode, gamle spolebåndspilleren dukker opp på stadig flere hi-fi-messer.