Gitte & Thomas svarte i forrige uke en fortvilt og sliten leder (45) som føler at to år på hjemmekontor har ført til at personen jobber til alle døgnets tider. Lederen forteller at alt oppleves som stress og at dette påvirker humøret så mye at det er fare for at det går utover kollegene. Gitte & Thomas gir ofte gode råd som er enkle å utøve i praksis, men i dette tilfellet syns jeg at rådene blir skjevt fremstilt og reflekterer ikke det vi vet er viktigst for å håndtere stress.

Marius Hafstad
Marius Hafstad

Oppsummert råder Gitte & Thomas lederen til å ikke la jobb og fritid flyte inn i hverandre mer enn nødvendig, droppe unødvendige møter, slutte å multitaske, og til slutt å bruke kroppen hver dag og prioritere søvn.

For det første opplever lederen selv at hjemmekontorsituasjonen er årsaken til at det jobbes til alle døgnets tider. Flere studier viser at pandemien og hjemmekontor har ført til utydeligere skille mellom jobb og fritid for ansatte, og at dette øker stress hos den enkelte. Det er ingenting i saken som tyder på at lederen er uerfaren så jeg antar personen er klar over at en lederrolle kan kreve perioder hvor jobb tar mer plass enn fritid.

For det andre kan det være vanskelig å prioritere en gåtur hvis for eksempel sjefen og kolleger forventer at ting blir gjort innen de fristene som er forespeilet. Stress kan fort føre til tunnelsyn og at vi bare fokuserer på at ting må gjøres.

For det tredje er det vanskelig å prioritere søvn under perioder med mye stress. Flere studier viser nettopp at lite søvn gjør at mennesker opplever mer stress, men at stress også fører til at vi får lite søvn.

For eksempel vil en jobb som innebærer høye krav og lav kontroll over arbeidsoppgavene, påvirke mulighetene man har til å håndtere arbeidsoppgavene. Hvis vi opplever dårlig håndtering av arbeidsoppgavene våre kan dette føre til et tankekjør når vi skal sove.

Hjernen vår klarer rett og slett ikke å finne en løsning på problemet.

Hva kan sliten leder (45) gjøre for å håndtere stress i jobben?

En av de viktigste årsakene til stress på jobben er mangel på kontroll, og dette opplever jeg at lederen i denne saken mangler når personen forteller at det er «jobb til alle døgnets tider».

Hvis mennesker mangler kontroll over eget liv og arbeid kan det føre til at arbeidsoppgavene oppleves som en tvangstrøye. Frihet, eller autonomi til å bestemme over egen arbeidshverdag, er blitt definert som en av de grunnleggende behovene til mennesker.

Det at lederen i denne saken opplever at «jeg må virkelig skjerpe meg for å ikke la mitt dårlige humør smitte over på dem rundt meg» er også et tegn på at denne situasjonen har vart lenge og bør tas seriøst. I tilfeller hvor vi opplever at strikken vår blir strukket langt, er det viktig å si fra om dette til kolleger og sjefer. Hvis vi ikke sier fra, kan det føre til sykefravær som igjen bidrar til at kolleger og sjefer selv får en høyere arbeidsbelastning.

For å ta tilbake kontrollen og gjenopprette balansen mellom jobb og fritid må vi se på oss selv og arbeidssituasjonen vår. Det er vanskelig å gjøre noe umiddelbart med vår personlighet, evner og ferdigheter, men det vi kan gjøre er å se på noen håndteringsstrategier for stress.

  • Kartlegg arbeidssituasjonen din

Begynn helt enkelt med å sette av tid til å analysere din egen arbeidssituasjon. Hva kan du gjøre noe med?

Se på hvilke krav og roller som er en del av stillingen din. Hvilke prosjekter og arbeidsoppgaver skal gjennomføres og til hvilken tid? Hvilket ansvar har du for dine kolleger og deres fremdrift?

En stor amerikansk oversiktsstudie fra 2015 viste en sterk sammenheng mellom uklare roller, rollekonflikt og høy arbeidsbelastning. Undersøk derfor hvor roller og krav krysser hverandre.

  • Søk sosial støtte

Lederen i denne saken forteller at de har gode kolleger og en god sjef. Forskning viser at sosial støtte er en av de viktigste bufferne vi har mot høy arbeidsbelastning og stress. Søk derfor støtte og informasjon hos de rundt deg.

Hvis leder (45) ikke hadde hatt gode kolleger og en god sjef, kan venner og familie fungere på samme måte.

Fortell gjerne andre om egen arbeidssituasjon og be om innspill fra dem. Hvordan tolker andre din situasjon? Selv om venner eller andre rundt ikke har ledererfaring, vil de kunne bidra med viktige innspill.

  • Hvil deg selv i form

Til slutt er det, slik Gitte & Thomas implisitt påpeker, viktig å sette av tid og energi til å slappe av, gjøre noe annet og leve et sunt og godt liv. De som jobber mer, behøver mer tid til hvile, viser en studie fra 2014. Paradokset som oppstår, er at ved å jobbe mer er det mindre tid til hvile, noe som fører til en ond sirkel.

I NRK-serien «Hodet i klemme» får blant annet bryteren Grace Bullen beskjed av legen om å hvile seg i form etter at hun opplever at treningene ikke gir forventet effekt etter hun ble syk av korona. Altså måtte Grace hvile fysisk for å bli fysisk sterkere. Det er definitivt mitt råd i dette tilfellet også.

Sett av tid til fysisk aktivitet, sov mellom syv og ni timer hver natt, spis godt og bruk tid med venner og familie. Hva du liker å bruke fritiden på ellers må du selv ta stilling til. Men unngå for eksempel å bruke alkohol til å slappe av.

Mange kan ty til alkohol som en midlertidig løsning i perioder med mange arbeidstimer, men alkohol bidrar til dårligere søvnkvalitet og mindre hvile.

Det er helt avgjørende å sette av tid til å slappe av og hvile deg selv i form for at du skal være effektiv og en hyggelig kollega. Men du må først gjennomføre en analyse av din egen arbeidssituasjon, dine roller på arbeidsplassen, og hvordan du kan endre noen av de kravene som du opplever at stilles til deg som leder. På den måten kan du skaffe deg kontroll over egen arbeidssituasjon.

Mange kan ty til alkohol som en midlertidig løsning, men alkohol bidrar til dårligere søvnkvalitet og mindre hvile

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.