Da menneskene skapte Gud

Tekst
Like i hodet. Menneskene er universelle i måten å tenke på. Religionenes utviklingshistorie viser at folk er opptatt av de samme tingene, også når avstanden er stor i tid og rom, ifølge forfatteren Kjell Kristensen

Like i hodet. Menneskene er universelle i måten å tenke på. Religionenes utviklingshistorie viser at folk er opptatt av de samme tingene, også når avstanden er stor i tid og rom, ifølge forfatteren Kjell Kristensen

Målrettet oppspinn. Gjenbruk og plagiat. Og en temmelig farlig forestilling om at gudene har gitt mennesket alle fullmakter i naturen. Religiøsitetens historie er kanskje ikke helt som du trodde.