Dagens Næringsliv

Åpne i appen

Åpne

Kronerulling mot asylmottak

Tekst
Et lite stykke Norge. I en vik i ly for storm og bølger, omtrent midt i Sognefjorden, vokste Vadheim frem. Her fantes kafeer og kremmere. Her yret det av liv – i forrige århundre. Nå legges arbeidsplasser ned, og bygda frykter at hver fjerde innbygger i fremtiden skal være en asylsøker

Et lite stykke Norge. I en vik i ly for storm og bølger, omtrent midt i Sognefjorden, vokste Vadheim frem. Her fantes kafeer og kremmere. Her yret det av liv – i forrige århundre. Nå legges arbeidsplasser ned, og bygda frykter at hver fjerde innbygger i fremtiden skal være en asylsøker

I Vadheim ved Sognefjorden forsøker innbyggerne å overta bygdas eneste hotell. De vil hindre at 40 asylsøkere flytter inn.