Dagens Næringsliv

Åpne i appen

Åpne
Kommunikasjonssystmet Hermod gir taktiske enheter og kampplattformer i Forsvaret evnen til raskt å etablere sikre, autonome nettverk i felt. Her er soldater i Sambandsbataljonen på en øvelse på Andsfjellet like ved Bardufoss i slutten av oktober.

Kommunikasjonssystmet Hermod gir taktiske enheter og kampplattformer i Forsvaret evnen til raskt å etablere sikre, autonome nettverk i felt. Her er soldater i Sambandsbataljonen på en øvelse på Andsfjellet like ved Bardufoss i slutten av oktober.

Bitter konflikt om Forsvarets felt-kommunikasjon: – Jeg ble vevd inn i en løgn

Tekst
Foto

Forsvarsmateriell er i bitter konflikt med leverandøren av systemet som gjør at norske soldater kan kommunisere sikkert i felt. Etatens egen systemarkitekt fikk nok. – Jeg sluttet rett og slett fordi ledelsen løy overfor ansatte og leverandører, sier Bjørn Vegard Larsen.

Det er februar 2021. I et brev til alle enheter i Forsvaret advarer ledelsen i Forsvarsstaben: Landets største hæravdeling, Brigade Nord, har utfordringer, går det frem av brevet som er sikkerhetsgradert «BEGRENSET».

Systemet som norske soldater bruker til å kommunisere i felt trenger nødvendige oppdateringer. Det haster å få ting på plass.