Dagens Næringsliv

Åpne i appen

Åpne
På kvelden 16. februar 2022 ser tre unge menn en mann løpe etter en kvinne med kniv. Like etter ligger to av dem alvorlig skadet på bakken. Kriminalteknikere fra politiet jobber på åstedet.

På kvelden 16. februar 2022 ser tre unge menn en mann løpe etter en kvinne med kniv. Like etter ligger to av dem alvorlig skadet på bakken. Kriminalteknikere fra politiet jobber på åstedet.

Farlig syk

Tekst
Foto

Han var alvorlig psykisk syk og tidvis voldelig, men fikk bestemme selv om han skulle behandles. Det endte med 15 knivstikk og fire drapsforsøk. Nye tall fra Kripos viser at vold og drap begått av personer med alvorlige psykiske lidelser øker.