Dagens Næringsliv

Åpne i appen

Åpne

Dette skal Norge leve av i fremtiden

Tekst
Illustrasjon

Øl. Design. Vann. 60-åringer. Raudåte. Feigumfossen. Og snø. Vi snakker selvsagt om den nye oljen.