Dagens Næringsliv

Åpne i appen

Åpne

Da menneskene skapte Gud

Tekst
Like i hodet. Menneskene er universelle i måten å tenke på. Religionenes utviklingshistorie viser at folk er opptatt av de samme tingene, også når avstanden er stor i tid og rom, ifølge forfatteren Kjell Kristensen.

Like i hodet. Menneskene er universelle i måten å tenke på. Religionenes utviklingshistorie viser at folk er opptatt av de samme tingene, også når avstanden er stor i tid og rom, ifølge forfatteren Kjell Kristensen.

Målrettet oppspinn. Gjenbruk og plagiat. Og en temmelig farlig forestilling om at gudene har gitt mennesket alle fullmakter i naturen. Religiøsitetens historie er kanskje ikke helt som du trodde.

Fakta:

Kjell Kristensen
«Da Gud ble til»
Pax 2015

Kjell Kristensen tror ikke Gud skapte menneskene.

Tvert imot tror han gudene er et produkt av menneskers «forbløffende» skaperkraft, som har gitt opphav til en mengde trosretninger.