London: - Utflatingen i boligprisene har satt i gang en diskusjon om vi nå står overfor en boligboble som snart vil sprekke, sa DNB-sjef Rune Bjerke under bankens kapitalmarkedsdag i London torsdag.

Siden de nominelle boligprisene nådde toppen i april i år, har det gått nedover. Med et unntak av en liten oppgang i august, viser bruktboligstatistikken fra Eiendomsmeglerforetakenes forening (EFF) en fallende kurve. Forrige måned falt boligprisene med 1,5 prosent, noe som er det største oktoberfallet siden finanskrisehøsten 2008.

DNB-sjefen mener det ikke er stor dramatikk knyttet til prisfallet. Utviklingen handler kun om en utflating, hevder han.

- Vi er helt uenige med dem som spår at en boble vil sprekke, sier Bjerke.

Som ventet
Da Bjerke holdt sin presentasjon på femstjernershotellet The Hilton on Park Lane, var konferanserommet fylt til randen av analytikere og presse fra både Norge og utlandet. Etter all sannsynlighet fulgte enda flere med på den direktesendte weboverføringen.

Storbankens årlige kapitalmarkedsdag er kjent for å by på informasjon som kan lett kan bevege markedet. Årets konferanse retter søkelyset mot hvordan banken tilpasser seg nye bankkrav fra myndighetene, og som vanlig tok Bjerke seg tid til å si noen ord om utviklingen i norsk økonomi.

- På fjorårets kapitalmarkedsdag snakket vi om en forventet stabilisering i boligprisene. Vi sa den gang at den svært sterke prisveksten vi hadde hatt de siste ni årene ikke var bærekraftig, sa Bjerke.

- Det vi nå ser er akkurat det vi forventet å se, sa han.

Fundamentale faktorer
Bjerke hevder det er helt fundamentale faktorer som er årsaken til at prisene nå faller. Med det avviser han at prisforventninger alene har bygd opp en boligboble i det norske markedet.

- Norge er ikke i den samme posisjonen som mange andre europeiske land. Befolkningsveksten fortsetter, og vi har en veldig sterk inntektsvekst på nesten fire prosent i året. Selv om vi venter at denne veksten vil bli noe avdempet, vil den fremdeles være positiv i de neste årene, sier Bjerke.

- Det kan være at prisene holder seg flatt, og du kan aldri utelukke en brattere nedgang. De fundamentale faktorene peker imidlertid ikke mot en slik utvikling, sier han.

Ser lav arbeidsledighet
Bjerke understreker videre at det som «virkelig» betyr noe for boligprisene, er arbeidsledigheten.

- Vi har ekstremt lav arbeidsledighet i Norge. Vi tror også dette vil være tilfellet i tiden fremover. Selv om arbeidsledigheten vil øke noe, er det ingenting sammenlignet med landene rundt oss, sier han.

- Alle faktorene på etterspørselssiden tilsier en videre sterk og stabil utvikling i boligmarkedet. Vi tror ikke på en bratt nedgang i hverken boligprisene eller boliginvesteringene, sier DNB-sjefen.

Bærekraftig oljesektor
På kapitalmarkedsdagen viste også Bjerke til det han mener er en bærekraftig olje- og gassektor. Selv om investeringstakten avtar og prisene svekker seg, mener han det relative nivået fremdeles vil være høyt i tiden fremover.

- I dag ser vi at nye felt oppdages, vi får ny teknologi og nye investeringer gjøres. De siste tre årene har vært de mest lovende i løpet av to tiår for sektoren, sier Bjerke.

- Alt i alt vil både husmarkedet og oljesektoren bidra like mye til norsk økonomi de neste årene som vi har sett de siste to til tre årene, spår han.

DNB-sjefen tror derfor kun på en beskjeden nedgang i veksten i norsk økonomi i tiden fremover. Han mener det også er viktig å ikke glemme at dersom Norge likevel skulle rammes av et sjokk utenifra, så har norske myndigheter sterke virkemidler for å møte slike utfordringer.

- Norske myndighetene har helt andre muligheter til å innføre en aggressiv budsjettpolitikk enn våre naboland. I dag bruker de mindre enn de har mulighet til, så fleksibiliteten er stor, sier Bjerke.

Les mer fra kapitalmarkedsdagen: Nå har han satt seg ett viktig mål

Les også:
<b>Derfor tar du feil, Hermanrud!</b>
<b>- Uvanlig stor risiko for at det går uvanlig ille med boligprisene</b>
<b>Derfor er boligprisfall bra for nordmenns lommebok akkurat nå</b>
- Boligprisfallet gir to rentekutt neste år
Spår boligprisboom i 2016 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.