- Høyesterett har forkastet anken vår, og da må vi starte på nytt i tingretten, sier statsadvokat Håvard Kampen i Økokrim.

I november i 2012 ble finansakrobaten Christer Tromsdal, tidligere eiendomskonsulent Anthony Bratli og kunsthandler Terje Hvidsten idømt lange fengselsstraffer for grove bedragerier, i tillegg til inndragning av vel 20 millioner. De tre ble også dømt til å betale mellom 27 og 15 millioner i erstatning til Obbhult Invest, som ifølge dommen kjøpte to hoteller i Sverige til overpris, 34,5 millioner svenske kroner.

Men Borgarting lagmannsrett opphevet i september ifjor dommen fra tingretten grunnet en inhabil fagdommer.

Økokrim anket, og saken ble behandlet i Høyesterett i forrige uke. Nå har Høyesterett forkastet anken, og dermed må saken opp til ny behandling i tingretten. Hverken Tromsdal, Bratli eller Hvidsten erkjenner straffskyld i bedragerisaken.

- Rettssikkerheten trumfer i enhver sak, slik er systemet og det må vi akseptere, sier statsadvokat Kampen.

Venter begrunnelse
- Vi har fått meddelt at Økokrims anke er forkastet og at Tromsdal har vunnet frem. Vi registrerer dermed at Høyesterett slår fast at tingretten var inhabil, og at de fastholder lagmannsrettens konklusjon, sier Nicolai V. Skjerdal, som er Tromsdals forsvarer.

DN har tidligere skrevet at saken kostet 13,7 millioner kroner bare i salærer og vitneførsel. Rettssaken gikk over 12 uker i Oslo tingrett i 2012.

- Vi har ennå ikke fått den endelige begrunnelsen, men konstaterer at dette er noe vi har gjort gjeldende helt siden vi fikk opplysninger om forholdet. Vi ble ikke hørt av tingretten, og nå står vi halvannet år senere med en opphevelse og må starte på nytt.

Venter annen dom
Christer Tromsdal sto på senhøsten i fjor tiltalt for lånebedragerier og forsøk på lånebedragerier for vel 35 millioner kroner tilknyttet bil- og eiendomskjøp i Oslo tingrett. Han sto også tiltalt tilfeller av korrupsjon av en takstmann, og aktor la ned påstand om fire års fengsel og inndragning av 2,7 millioner kroner, men erkjente ikke straffskyld.

Dom i denne saken vil bli avsagt førstkommende fredag.

Bakgrunn: Seks års fengsel for Christer Tromsdal (2012)

Mest lest på DN.no i dag:
Øglænd Industrier selges til Sverige
- Ser på nordmenn som "Big Spenders"
- Ved utgangen av 2015 vil prisene være 15 til 20 prosent lavere enn i dag (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.