- Jeg er skremt over antall sykkelulykker hvert år. Syklistene har ofte skylden selv, sier Jens Kleppe, leder for trafikkseksjonen i Bergen

Stygge ulykker
- En liten bulk mellom to biler er noe helt annet enn en «liten» bulk mellom syklist og bilist, sier Kleppe.

Bare i Bergen sentrum ble det i 2008 registrert 26 sykkelulykker med personskade. I 2009 ble det registrert 35 ulykker, men antallet ifjor sank til 18.

Leder av trafikkseksjonen i Bergen, Jens Kleppe
Leder av trafikkseksjonen i Bergen, Jens Kleppe

Kleppe er mest skremt over at syklistene plasserer seg høyt på listen over de ulike trafikkgruppene med personskade.

- I 2009 lå de foran både MC-førere, MC-passasjerer, passasjerer i bil og fotgjengere. I Veitrafikkloven står det helt klart at bilister har vikeplikt for gående i forbindelse med kryssing av gangfelt. Syklister er å regne som kjørende, og syklistene beskyttes derfor ikke av denne regelen.

- Bilistene har med andre ord ikke en soleklar vikeplikt for dem som kommer syklende over gangfelt, advarer Kleppe.

Les også: Slakter Oslo som sykkelby

Skumle nedoverbakker
- Nedoverbakker der syklister kommer i høy fart, i kombinasjon med uoversiktlige utkjørsler, er også klassisk farlige situasjoner. Og vi har opplevd mange ulykker der syklister har fløyet gjennom luften og fått et ublidt møte med frontruter og bakken, sier Kleppe.

Basert på dybdeanalyser av 33 dødsulykker i veitrafikken i perioden 2005-2008, fant Statens vegvesen ut at de fleste dødsulykkene skjer i kryss eller ved kryssing av kjørebanen på vei til eller fra gang- og sykkelvei.

Guro Ranes, avdelingsdirektør ved Trafikksikkerhetsseksjonen i Statens vegvesen, sier skadeomfanget skal kartlegges bedre.

- Det er en veldig underrapportering på sykkel, men nå er helsesektoren i gang med registrering av alle skader som kommer inn til legevakt og akuttmottak ved sykehus. Dette vil gi oss langt bedre oversikt over skadeomfanget, sier hun.

- Hvem er oftest den skyldige i slike ulykker?

- Syklister er mindre tilbøyelige til å holde trafikkreglene enn bilister.

Bryter trafikkreglene
- Er det råtassene bak rattet som også er råtassene på sykkelen?

- Nei, det behøver det ikke være. De fleste oppfører seg relativt fornuftig i bilen, men når de skal sykle blir mange mer lekne. De synes det er gøy å få litt fart, og får mindre respekt for trafikkreglene, sier Ranes.

Les flere treningssaker på DN Aktiv

<b>Råtass til 120.000</b>

<b>Anmelder redaktør for drapsforsøk</b>

<b>- Bøtelegg flere syklister</b> (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Få tilpasset treningsprogram i DN Aktiv klubb