Anne-Kari Bratten

Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter

Spaltist: Lyst til å lede noen du egentlig ikke trenger?

De fleste vil trolig foretrekke å bli rekruttert til arbeidslivet fremfor å bli inkludert.

Publisert: Oppdatert:

I den norske velferdsmodellen er det statens ansvar å sørge for dem som ikke kommer inn i arbeidslivet.
I den norske velferdsmodellen er det statens ansvar å sørge for dem som ikke kommer inn i arbeidslivet. (Foto: Per Ståle Bugjerde)