Skatteinntektene har sunket med over ni prosent fra 2019 til 2020. Samtidig har den offentlige pengebruken vært omfattende. Arbeidslivets parter blir ikke overrasket hvis regjeringen og Nav snart ber bedriftene delta i grep/dugnad/løft (typisk politikkbegreper) for å få folk i arbeid. Allerede før pandemien sto 17 prosent i arbeidsfør alder helt eller delvis utenfor arbeidslivet med helserelaterte trygdeytelser. Ledigheten er i tillegg 85 prosent høyere nå enn i februar i fjor.