Dagens Næringsliv

Åpne i appen

Åpne
Store trafostasjoner er de viktigste delene av kraftsystemet, og det kan ta uker eller måneder før en ny er på plass ved stor skade.

Store trafostasjoner er de viktigste delene av kraftsystemet, og det kan ta uker eller måneder før en ny er på plass ved stor skade.

«Åpnet for fremmede makter»

Tekst

Vassdrags- og energidirektoratet skal beskytte sensitive opplysninger om kraftsystemet. Men etaten legger dem selv ut på nett, ifølge både egne ansatte og aktører i kraftbransjen.