Dagens Næringsliv

Åpne i appen

Åpne
Droner er blitt en del av trusselbildet. Ulike myndigheter har ansvaret for ulike sider av sikkerheten. Men hvem ser hele puslespillet og om det mangler brikker?

Droner er blitt en del av trusselbildet. Ulike myndigheter har ansvaret for ulike sider av sikkerheten. Men hvem ser hele puslespillet og om det mangler brikker?

En drone flyr mot en plattform – hvem tar ansvaret?

Tekst

Norges olje- og gassinstallasjoner står ikke på listen over områder det er forbudt å fly over med droner.

Mandag denne uken. Med forsvarsministeren og forsvarssjefen på hver sin side, annonserte statsminister Jonas Gahr Støre at Norge går over i en «ny fase» i Forsvarets planverk ved å høyne den militære beredskapen ett nivå.

Støre snakket om «hendelser man foreløpig ikke kan bevise hvem som står bak, men som skaper frykt» og «etterretnings- og påvirkningsoperasjoner som skaper uro».