Dagens Næringsliv

Åpne i appen

Åpne

– At folk er ressurssterke kan ikke bety at vi skal la være å straffeforfølge dem

Tekst
Foto

Som aktor i krigsforbryterdomstolen lyttet Hedvig Moe Øren til vitnemål om de mest uhyrlige overgrep. Å bli nestsjef i Økokrim er et naturlig steg videre.