- Jeg fikk to nye hofteproteser med fire måneders mellomrom i 2011/12. Og jeg måtte ta grå stæroperasjon. Men siden oktober i fjor har jeg vært tilbake. Jeg har vært heldig, vært frisk og har holdt meg i form. Så har jeg aldri røkt. Jeg kan absolutt anbefale eldre å jobbe, sier Else Johansson til Dagens Næringsliv.

Johansson er nok pensjonsreformator og finansminister Sigbjørn Johnsens drømmedame. Statsråd og sosialøkonomer sier folk etterhvert må stå stadig lenger i jobb for at pensjonssystemet skal være bærekraftig.

En fersk beregning sier dagens nyfødte må arbeide til 78 års alder for å få dette til. Else Johansson er 80 år foran i løypa – og står stadig på.

- Johnsens drømmedame? Nei, jeg trenger ikke noen ny kæill. Men jeg kjenner flere eldre som gjerne ville jobbe og synes jeg er heldig, sier hun.

Må jobbe stadig lenger
Et av de viktigste elementene i pensjonsreformen er såkalt levealdersjustering. Det innebærer at din opptjente pensjonskapital i folketrygden skal fordeles over så mange år som ditt årskull er foreventet å leve som pensjonister.

Sagt på en annen måte: Jo mer din forventede levealder øker, jo lenger må du stå i jobb for å få samme årlige pensjonsutbetaling som dagens pensjonister. Basert på Navs egne beregninger, vil for eksempel dagens 23-åringer måtte stå i jobb til de er 71,6 år gamle for å få samme pensjon som 67-åringene fikk før.

(Se tabell med forventet levealder og beregnet pensjonsalder nederst i saken.)

Fortsetter levealderen å øke som nå, vil pensjonsalderen øke med omlag ett år for hvert tiende årskull. De som blir født i dag må dermed regne med å stå i arbeid helt til de er 74 år gamle om de vil ha full folketrygd.

Det kan til og med bli enda høyere pensjonsalder enn det, om politikerne vil unngå større økninger i pensjonsbyrden for de yrkesaktive. Dagens Næringsliv fortalte mandag om de ferske beregningene til seniorforsker og demograf Helge Brunborg i Statistisk sentralbyrå (SSB). Han konkluderer med at om man skal beholde antall yrkesaktive per pensjonist på dagens nivå, må de som fødes i dag jobbe helt til de er 78 år gamle.

Les: Vi må jobbe stadig lenger og Glem 78 år som pensjonsalder: - Da må man ha vesentlig bedre helse enn i dag

På apotek
Else Johansson utdannet seg opprinnelig til apotektekniker og jobbet på apotek i noen år. Men helsesektoren fristet. Det ble jobb på sykehus og etterhvert utdannelse til hjelpepleier. Perioder som hjemmeværende med barn ble avløst av tiår med full jobb på sykehjem. Der er hun stadig.

- Men tenkte du ikke på pensjon ved 67 eller 70 års alder?

- Jo, forsåvidt. Vi hadde jo planer, Men så ble livet kastet om da mannen min døde 68 år gammel. Da jeg ble alene fant jeg ut at den beste måten å takle sorgen på var å jobbe, sier hun.

Nå - 82 år gammel - er hun stadig fast tilkallingsvikar ved 2. avdeling på sykehjemmet i Sarpsborg. Johansson jobber som regel en vakt i uken og annenhver helg. Hun sier rett ut at hun ser arbeidet som en velsignelse.

Lærerikt
Johansson har full alderspensjon og en tilleggspensjon fra KLP.

- Men tilleggspensjonen bortfaller hvis jeg jobber mer enn 164 timer i kvartalet. Så jeg passer på å legge meg under dette. Det blir kanskje 90–100 timer. Selv om jeg nok kunne få nesten så mange vakter jeg ville, sier hun.

Hun synes stadig arbeidslivet og kontakt med kolleger er givende og lærerikt.

- Du vet, det utvikler seg stadig i helsevesenet. Det som er tøffest er å pleie gamle venninner, sier Else Johansson.

LES OGSÅ:

900 kr i måneden nok til å gå av ved 67

Glem 78 år som pensjonsalder: - Da må man ha vesentlig bedre helse enn i dag

Dette må du vite for å finne din pensjon

Vil ha dyrere pensjon for kvinner

Du kan ikke forhandle deg til bedre pensjon enn den kollegaen din har

Voksne valg av ansatte

Nå er pensjonen din i spill* Viser bare den direkte effekten av levealdersjusteringen. I tillegg kommer effekten av at nye opptjeningsregler for alderspensjon i gjennomsnitt er noe gunstigere enn gamle opptjeningsregler, og særlig ved mer enn 40 år i arbeid. Om man tar hensyn til dette, kan uttaksalderen utsettes noe kortere.

** Prognoser for levealder og antall år som pensjonist der det er tatt hensyn til redusert dødelighet i befolkningen også i løpet av tiden som pensjonist.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.