Dagens Næringsliv

Åpne i appen

Åpne
Bøndene som produserer 80 prosent av maten vår, flykter fra yrket fordi de ikke får endene til å møtes, ifølge bonde og aktivist Ajay Vir Jakhar. Fra venstre: Sunny Verghese, Ajay Vir Jakhar og Thina Margrethe Saltvedt.

Bøndene som produserer 80 prosent av maten vår, flykter fra yrket fordi de ikke får endene til å møtes, ifølge bonde og aktivist Ajay Vir Jakhar. Fra venstre: Sunny Verghese, Ajay Vir Jakhar og Thina Margrethe Saltvedt.

Sitrusbonde og aktivist: – La folk betale det maten faktisk koster

Tekst

Vil du få varsel hver gang Sarah Hambro publiserer noe?

Du bestemmer selv hvor ofte, og kan skru av varselet når som helst.

Avbryt

Småbruk produserer 80 prosent av maten vår, men de sliter med å overleve, mener jordbruksaktivisten Ajay Vir Jakhar.

– Bønder over hele verden er i ferd med å gi opp håpet, sier den indiske sitrusbonden, redaktøren og jordbruksaktivisten Ajay Vir Jakhar på Eat Forum i Stockholm.

Han mener at vestlige land ikke stiller de rette spørsmålene når det gjelder matproduksjon.

En av de sentrale temaene på årets Eat Forum er hvordan man kan produsere nok sunn mat til en voksende befolkning uten ytterligere å tære på landarealer og havressurser.

Åtti prosent av verdens jordbruk består av småbrukere, og to tredjedel av fisket foretas av håndverksfiskere. Uten å gjøre noe for deres kår, er det umulig å nå målene for både klima, bærekraft og ernæring.

Fakta: Fakta om Eat og Eat Forum

Eat er startet av Stordalen Foundation, Gunhild og Petter A. Stordalens stiftelse for bærekraftig utvikling.

Jobber for å få politikere, næringsliv og akademia til å samarbeide for en sunnere og mer bærekraftig matindustri.

Har som mål å enes om bærekraftige løsninger basert på forskning, kommersiell lønnsomhet og politisk vilje.

Arrangerer årlig konferansen Stockholm Food Forum som samler internasjonale ledere innen politikk, næringsliv og akademia for å diskutere veier til en sunn og bærekraftig matindustri.

– Hvis vi ikke kan vinne bøndenes tillit, vil de ikke endre praksis, vi kommer ikke til å nå målene som er satt, sier Jakhar.

Redde bønder

Selv driver han en sitrusgård i tillegg til å være styreleder i bondeorganisasjonen Bharat Krishak Samaj og redaktør i det indiske magasinet Farmer's Forum.

– Jeg er redd. Alle verdens bønder er redde i dag. Mangel på lønnsomhet for bøndene som produserer maten vår, driver mange bønder til å forlate jordbruket, både i India og i resten av verden, sier Jakhar.

– En småbruker er ikke opptatt av å øke produksjonen på gården sin, men av å få tilgang til markeder der han kan selge produkter til en pris som gjør det mulig for ham å forsørge familien, sier Jakhar.

Lav prisstigning

Prisene på jordbruksprodukter har ikke holdt tritt med prisstigningen ellers i samfunnet, hevder Jakhar. Han sier subsidier er en av grunnene til dette.

Ajay Vir Jakhar leder blant annet den nystartede jordbrukskommisjonen i hjemstaten Punjab, som i forrige uke la frem en anbefaling om å kutte strømsubsidier til bønder med eiendommer på mer enn 16 mål eller nok inntekt til å betale inntektsskatt.

– Da jeg var student, kostet et fat diesel, ti gram gull og 100 kilo bomull det samme. I dag har dieselprisen steget med 40 prosent, og gull med 80, mens bomullsprisen bare har steget med 13 prosent.

Dekke egne behov

Jakhar trakk også frem monokultur og konsolidering i industrien som et av problemområdene for småbrukere, både innen frø og gjødsel så vel som innen videreforedling av maten. Han mener veien fremover er for flere bønder å dyrke mer varierte avlinger, slik at de selv kan dekke 80 prosent av sine egne næringsbehov på egen gård, og å fokusere mer på lokale markeder.

– Når hvert segment kontrolleres av fem-seks selskaper, vil ikke bønder ha noe de skal ha sagt. Det har potensialet til å ødelegge bønders levebrød for alltid.

' (Vilkår)