Ferske tall viser at arbeidsledigheten øker og sysselsettingen faller. Samtidig skriker norsk næringsliv etter arbeidskraft.

- Vi ser tegn til økende misforhold i det norske arbeidsmarkedet, sier Knut Anton Mork, sjeføkonom i Handelsbanken, til DN.no.

Misforholdet Mork beskriver har blitt tydeligere de seneste månedene. Utviklingen i arbeidsledigheten kan tyde på at mange nordmenn sitter på helt feil kompetanse i forhold til det som er behovet i arbeidsmarkedet.

Les også: Ingeniørene som sliter på jobbmarkedet og Sikret jobb fra første skoledag

- Det er en tydelig kontrast mellom ledighetsutviklingen og det at mange bedrifter sier de mangler arbeidskraft, sa Dag Aarnes, avdelingsdirektør i NHO, på fremleggelsen av NHOs ferske økonomibarometer fredag.

Finner ikke riktig kompetanse
Mork mener det særlig er veksten i arbeidsledigheten blant de unge som peker i denne retningen. Han viser til at halvparten av veksten i ledigheten slik den ble målt i utvalgsundersøkelsen Aku fra SSB 27. februar kom i gruppen 15-24 år. Fredagens statistikk over registrerte ledige på Nav viser at aldersgruppen 15-39 hadde den største veksten år over år.

Mork mener at todelingen i norsk næringsliv, der olje- og gassindustrien går så det suser samtidig som tradisjonell industri sliter, først får konsekvenser for de yngste arbeidstakerne.

- Oljebransjen og oljeleverandørindustrien er desperate etter ny arbeidskraft, men finner ikke kompetansen de trenger hos unge i sine distrikter. Unge i andre distrikter nøler kanskje med å flytte. Samtidig holder bedriftene utenfor oljeindustrien bemanningen nede av hensyn til tøffe markeder og høye kostnader, sier Mork.

Økt skjevhet
Ifølge Aarnes i NHO sier 40 prosent av bedriftene at de mangler kompetent arbeidskraft.

Når ledigheten samtidig øker, får det ham til å stusse.

- Et annet slående trekk er at arbeidsplassene synes bare å komme i de fire store fylkene, det er en kraftig sentraliseringstendens, sier Aarnes.

Han mener disse tendensene peker i retning av økende skjevhet i arbeidsmarkedet.

- Det må bety at vi har tiltagende mismatchproblemer i det norske arbeidsmarkedet. Det gjelder både regionalt, å få til flyten i arbeidskraft mellom regioner, og yrkesmessig, å få folk inn i de rette yrkene, sa Aarnes da NHO la frem NHOs ferske økonomibarometer fredag.

Feil utdannelse
Gründer og milliardær Ståle Kyllingstad sa til Dagens Næringsliv i begynnelsen av februar at han mener Norge burde hatt behovsprøvd utdannelse. Bakgrunnen er nettopp den at oljebransjen på Vestlandet ikke får tak i nok folk.

- Du kan ikke utdanne folk til musikk, dans og drama i Norges oljehovedstad når en samlet industri skriker etter arbeidskraft, sa Kyllingstad.

Les: Sier nei til drama, dans og musikk

Geir Dølvik, administrerende direktør for det Manpower Group-eide rekrutteringsselskapet Experis, sa til DN i januar at det mangler 10.000 ingeniører i Norge, og underdekningen vil øke.

Les: Saumfarer Europa etter ingeniører

Kanskje ikke like heldige fremover
Flere store norske industribedrifter måtte legge ned driften ifjor. Mange hundre personer ble arbeidsledige da for eksempel Norske Skog og solenergiselskapet Rec avviklet driften, men den lave arbeidsledigheten gjennom fjoråret kan tyde på at de aller fleste av disse har funnet nytt arbeid.

I tiden fremover står flere andre industribedrifter i fare.

- Vi kommer til å miste mange tusen arbeidsplasser frem mot 2020, sa næringsminister Trond Giske til Dagens Næringsliv fredag.

Det er ikke sikkert at det blir like lett å finne nytt arbeid til dem som da kan miste jobben.

- Det kan se ut som at vi ikke vil være like heldige fremover, sier Mork, med henvisning til utviklingen i ledighetstallene.

Han understreker imidlertid at det er for tidlig å si om vi faktisk har vedvarende utfordringer med misforhold i det norske arbeidsmarkedet.

- Vi får se om det viser seg å stemme, sier Mork til DN.no.
SSBs arbeidskraftundersøkelse, publisert 27. februar: Overraskende hopp i ledigheten: - Nå blir det vanskeligere å heve renten

Nav oversikt over registrerte ledige, publisert 1. februar: Flere arbeidsledige i Norge

SSBs arbeidskraftundersøkelse, publisert 30. januar: Jobbfesten dabber av

Les også: - Vi kommer til å miste mange tusen arbeidsplasser (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.