Torsdag ettermiddag fikk fungerende Yara-sjef Torgeir Kvidal en telefon konsernsjefen i CF Industries. Budskapet var nedslående:

Styret i det amerikanske selskapet har vedtatt å avslutte fusjonssamtalene som har pågått siden i sommer.

- Dette var overraskende, sier Kvidal til Dagens Næringsliv fredag morgen.

- Vi hadde samtaler med dem tidligere denne uken. Da vi skiltes opplevde jeg at dette fremdeles var på et relativt tidlig stadium. Vi konsentrerte oss om synergier og strategi, utdyper han.

Diskuterte strategi

I en melding fra CF torsdag kveld takker konsernsjef Tony Will for samarbeidet. Av samme melding fremkommer det at CF-styret har begrunnet avgjørelsen med at partene ikke klarte å bli enige om vilkårene i transaksjonen.

- Vi oppfatter det slik at det ikke var noen enkeltsak som førte til at CF fattet denne beslutningen, sier Kvidal.

- Jeg føler at vi begge har vært enige om at her er det betydelige synergier, men så gjensto det å etablere et godt nok samlet grunnlag for en fremtidig stategi. I tillegg har vi til dels ulike markedsoppfatninger som kan slå inn i den relative verdsettelsen. Men vi hadde ikke konkret begynt å diskutere verdsettelse, forteller han.

«Synd»

At de to selskapene ikke fant en løsning, mener Kvidal er «synd».

- Vi så at det var betydelige muligheter her. Man blir umiddelbart skuffet når man ikke når frem, sier han og tilføyer:

- Samtidig vet vi selvfølgelig at det i slike diskusjoner er en betydelig usikkerhet.

Siden i sommer

Forrige mandag fikk Jørgen Ole Haslestad beskjed fra Yara-styret at han ikke er riktig mann for å lede gjødselselskapet videre. Dette ble begrunnet med at selskapet trenger en toppsjef som er med gjennom hele fusjonsprosessen med CF.

Haslestad måtte gå på dagen med en avtale om å stå til disposisjon for styret til våren 2016. Kvidal rykket da opp som konstituert konsernsjef. Han har jobbet med fusjonen siden starten.

- Da vi fikk denne saken opp i sommer som en mulighet igjen, følte vi at det var en så betydelig sak at vi burde ta det til styret til vurdering, sier Kvidal i dag.

Ti år

Yara har siklet på CF Industries i mer enn ti år, helt fra tiden da CF var et kooperativ og Yara het Hydro Agri som en del av Norsk Hydro.

De to partene har tidligere vært meget tett på å ha en ferdigforhandlet fusjonsavtale på bordet, men CF-aksjens sterke utvikling, og mye sterkere enn Yara, har vært en av årsakene til at en sammenslåing tidligere har vært utelukket.

Kvidal vil ikke spekulere på om det på et senere tidspunkt kan bli aktuelt å gjenoppta samtalene.

- Vi har i dag mange andre muligheter, understreker han.

Staten som eier

Dagens Næringsliv har tidligere skrevet at plassering av hovedkontor var ventet å bli en viktig faktor for om fusjonen mellom selskapene ble en realitet.

Staten er største aksjonær i Yara og i regjeringens eierskapsmelding for 2013-2014 står det at målet med statens eierskap i Yara er «å opprettholde et kunnskapsbasert og høyteknologisk industrikonsern med hovedkontorfunksjoner i Norge.»

Hvorvidt Næringsdepartementet fortsatt står ved dette, har ikke departementet ønsket å kommentere.

På spørsmål om dette har vært oppe samtalene, skriver Yaras pressekontakt Esben Tuman følgende i en tekstmelding til DN fredag:

- Forhandlingene har så langt dreid seg om synergier og strategi. For øvrig var begge selskapene godt kjent med innholdet i eierskapsmeldingen.

Mens Oslo Børs stiger markert fredag formiddag, faller Yara-aksjen tilbake.

Les også:
Her er Norges rikeste
Henrik Carlsen (68) har jobbet med alle Statoil-sjefene
- Kan du i det hele tatt se den? (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.