Anne-Kari Bratten

Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter