Dagens Næringsliv

Åpne i appen

Åpne

«En helt som ga oss tilgang til fremtiden»

Tekst
Avrundet. Skansen dominerte området mellom byen og Akershus i 43 år. Men i 1970 var det slutt, og bygget ble revet. Foto: Nasjonalmuseet / Gjengitt med tillatelse fra Pax Forlag

Avrundet. Skansen dominerte området mellom byen og Akershus i 43 år. Men i 1970 var det slutt, og bygget ble revet. Foto: Nasjonalmuseet / Gjengitt med tillatelse fra Pax Forlag

Funksjonalismepionéren Lars Backer, som døde 38 år gammel, hedres med utstilling og bok.