Dagens Næringsliv

Åpne i appen

Åpne

Hobby-tun

Tekst
Foto
Hage på taket. I stedet for å bygge i stykker de eksisterende bygningene på gården Sendstad, lanserte Tandberg Arkitekter ideen om å bygge et nytt hus – og trekke hagen over det

Hage på taket. I stedet for å bygge i stykker de eksisterende bygningene på gården Sendstad, lanserte Tandberg Arkitekter ideen om å bygge et nytt hus – og trekke hagen over det

Kårboligen på tunet på Østre Toten er bygget slik at den nærmest fremstår som en jordvoll.

– Det handler om bevaring av den gamle gårdsbebyggelsen, sier Bjørn Tandberg (52) i Tandberg Arkitekter.

Fakta: Kårbolig på Sendstad gård

Arkitekt: Tandberg arkitekter
Beliggenhet: Kapp, Østre Toten
Areal: 106 m2
Kostnad: 3,5 millioner
Ferdigstilt: 2016Kontoret fikk i oppdrag å tegne en kårbolig på gården Sendstad på Østre Toten uten å bygge i stykker de gamle gårdshusene eller la det nye huset konkurrere med eksisterende bygninger.