Dagens Næringsliv

Åpne i appen

Åpne
Cathrine Løvenskiold Wilhelmsen (50) trakk seg fra styret i Wilh. Wilhelmsen forrige fredag. Hun leder nå an et generasjonsopprør bestående av kvinnene i familien, som krever større innflytelse og makt over sine eierandeler i rederiet.

Cathrine Løvenskiold Wilhelmsen (50) trakk seg fra styret i Wilh. Wilhelmsen forrige fredag. Hun leder nå an et generasjonsopprør bestående av kvinnene i familien, som krever større innflytelse og makt over sine eierandeler i rederiet.

Familieopprør i rederiet Wilh. Wilhelmsen: – Vi ønsker å få være med å bestemme

Tekst
Foto

Skipsreder Wilhelm Wilhelmsen (82) og sønnen Thomas (45) har i dag full kontroll i rederiet Wilh. Wilhelmsen. Nå er et familieopprør i gang. – Vi ønsker å få være med å bestemme, sier Cathrine Løvenskiold Wilhelmsen (50).

«Det er ikke rigdommen, det er arbeidet som gir glede. Det er ikke seieren, det er kampen.»
Skipsreder Halfdan Wilhelmsen (1864–1923)En hullete blindvei leder opp fra sjøen og tilsynelatende inn i skogen. Et skilt forteller tilfeldig forbipasserende at veien er privat.