Dagens Næringsliv

Åpne i appen

Åpne
Cathrine Løvenskiold Wilhelmsen (50) trakk seg fra styret i Wilh. Wilhelmsen forrige fredag. Hun leder nå an et generasjonsopprør bestående av kvinnene i familien, som krever større innflytelse og makt over sine eierandeler i rederiet.

Cathrine Løvenskiold Wilhelmsen (50) trakk seg fra styret i Wilh. Wilhelmsen forrige fredag. Hun leder nå an et generasjonsopprør bestående av kvinnene i familien, som krever større innflytelse og makt over sine eierandeler i rederiet.

Familieopprør i rederiet Wilh. Wilhelmsen: – Vi ønsker å få være med å bestemme

Tekst
Foto

Skipsreder Wilhelm Wilhelmsen (82) og sønnen Thomas (45) har i dag full kontroll i rederiet Wilh. Wilhelmsen. Nå er et familieopprør i gang. – Vi ønsker å få være med å bestemme, sier Cathrine Løvenskiold Wilhelmsen (50).