Dagens Næringsliv

Åpne i appen

Åpne
– Jeg kan bekrefte at det før sommeren ble fremsatt tilbud om å kjøpe ut Thomas og hans familie, skriver Cathrine Løvenskiold Wilhelmsen. Hun står i spissen for arvingene som har krevd innflytelse over sine eierandeler i rederiet og i milliardverdiene.

– Jeg kan bekrefte at det før sommeren ble fremsatt tilbud om å kjøpe ut Thomas og hans familie, skriver Cathrine Løvenskiold Wilhelmsen. Hun står i spissen for arvingene som har krevd innflytelse over sine eierandeler i rederiet og i milliardverdiene.

Tilbyr rederisjef 3,2 milliarder for å forlate selskapet

Tekst

Syv kvinnelige Wilhelmsen-arvinger har fått nok av at makten i rederiet fortsatt ligger hos én mann. De byr rundt 3,2 milliarder kroner for å bli kvitt konsernsjef Thomas Wilhelmsen.

Maktkampen om milliardverdiene og kontrollen over rederiet Wilh. Wilhelmsen har tilspisset seg etter at skipsreder Wilhelm Wilhelmsen døde i februar i år. Utbryterne, som lenge har krevd kontroll over sine egne verdier i Wilhelmsen-familien, har hostet opp et gigantbud som et svar på den lenge fastlåste situasjonen.

De