Dagens Næringsliv

Åpne i appen

Åpne

Multitasking på ledermøtene

Tekst
Illustrasjon

Vi svarer gjerne på mail i ledermøtene, også under behandlingen av saker. Effektivt eller uheldig?

Hei, Gitte og Thomas. Jeg sitter i ledergruppen i et direktorat. Opplever egentlig at gruppen fungerer ganske så godt. Det er ikke er uvennskap mellom noen av oss. Og vi klarer vi stort sett å få de riktige sakene på agendaen.

Bildet er likevel ikke så rosenrødt som dere nå kanskje har fått inntrykk av, vi har nemlig opparbeidet oss en uvane: Vi svarer gjerne på mail i ledergruppemøtene, gjerne under behandlingen av saker.