Birgitte Lange

Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna