Trym Riksen

Leder av strategisk og taktisk allokering i Formuesforvaltning