Trym Riksen

Trym Riksen, leder av strategisk og taktisk allokering i Formuesforvaltning