Torsdag valgte Norges Bank å holde renten uendret på 1,25 prosent, blant annet fordi sentralbanksjef Øystein Olsen frykter at et nytt rentekutt kan bidra til å fortsette å fyre opp under boligmarkedet.

Les også: Rører ikke renten

Tidligere i uken sendte Finanstilsynet brev til Finansdepartementet med forslag for å bremse boliglånsveksten.

Fagsjef Rolf Mæhle i bransjeorganisasjonen Finans Norge (FNO) mener ett av tiltakene fra Finanstilsynet betyr at fastrentelån blir høyaktuelt.

Mæhle viser til forslaget om at renteøkningen som skal legges til grunn for stresstestingen av låntakers betjeningsevne økes fra 5 prosentpoeng til 6 prosent. Her presiserer tilsynet at det for fastrentelån «skal legges til grunn en tilsvarende renteøkning ved utløpet av rentebindingsperioden».

- Det vil altså bli lettere å tilfredsstille kravet om seks prosentpoengs rentespåslag ved å ta opp et fastrentelån gitt dagens fastrentenivå, mener Mæhle.

- Jo lenger rentebindingsperiode, dess bedre. I dette ligger en belønning for de som søker å sikre likviditeten gjennom rentebinding, tror han.

Dette bekrefter Finanstilsynets direktør Morten Baltzersen i en e-post til DN:

- I vurderingen av kundens betjeningsevne skal finansinstitusjonen legge inn en renteøkning på 6 prosentpoeng fra det aktuelle rentenivået. Ved fastrentelån skal det legges inn en tilsvarende renteøkning fra utløpet av rentebindingsperioden, skriver han om forslaget.

Strengere stresstest

Tilsynet skriver at rentepåslaget på seks prosentpoeng skal gjøres på basis av lånets størrelse ved utgangen av rentebindingsperioden, altså på basis av et lavere lånebeløp enn det opprinnelige.

Mæhle understreker at han tar utgangspunkt i det som ble lagt frem mandag.

- Det blir spennende å se hvordan dette eventuelt vil presiseres i den endelige ordlyden, sier han.

Investeringsdirektør Gunnar J. Torgersen i Holbergfondene kjenner ikke forslaget i detalj, men tror Mæle har et poeng.

- Rent intuitivt tolker jeg kravet dit hen at fastrentelån vil bli mer attraktivt, sier han.

- Fjerner risikoen

Finanstilsynet presiserer at en innstramming i betjeningsevnen må ses i lys av lavere markedsrente, «som kan tilsi en økt sikkerhetsmargin for renteøkning».

- Det å ha fastrentelån vil i utgangspunktet fjerne risikoen i lånets løpetid, og jeg vil tro at fastrente vil være svaret på noen av problemene som i dag er knyttet til om husholdningene tåler renteoppgang, sier Torgersen.

Investeringsdirektøren viser videre til at nordmenn i dag kan binde rentene på historisk lave nivåer. Dette legger også analysesjef Pål Ringholm i Swedbank First Securities vekt på når uavhengig av Finanstilsynets forslag anbefaler nordmenn å vurdere å binde renten.

- Du skal binde renten i ti år fordi det gir deg garantert lav rente i denne perioden, råder Ringholm.

Les alt om saken:
Dette frykter han vil skje uten nye boliglånskrav
Analysjef: - Ikke en menneskerett å bli forgjeldet
DNB Markets: Tror nye boligkrav fører til prisfall
- Vi må ikke øke klasseskillet i boligmarkedet
Tror ikke han vil klare å stanse boligprisveksten
- Dette har én fordel og én stor ulempe
NHH-professor: - Frykter folk vil gå på gråmarkedet
- Dette er forslag med krutt
- Dette er noe vi prinsipielt ikke liker
Sjeføkonom: To grupper vil merke boliglånsbremsen
- Nå må du tenke deg om før du låner penger
- Typisk NTNU-studenten som vil få problemer
Slik er tiltakene som skal bremse boliglånsveksten (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.