Dagens Næringsliv

Åpne i appen

Åpne
Grønn teknologi. Solen har aldri varmet Onna Greens salathoder, røttene deres har aldri strukket seg ned i fruktbar jord. I lagerbygningen utenfor Moss får de likevel alt de trenger av næring og lys for å vokse seg store.

Grønn teknologi. Solen har aldri varmet Onna Greens salathoder, røttene deres har aldri strukket seg ned i fruktbar jord. I lagerbygningen utenfor Moss får de likevel alt de trenger av næring og lys for å vokse seg store.

Møt de nye matpionerene

Tekst
Foto
Moss/Tibro/Huddinge

Fremtidens føde kan dyrkes uten sol og jord.

Det durer i vifter, vanningsanlegg og lysrør. De nesten utvokste salathodene danner bølgende matter i de ledbelyste reolene. De er runde og tette, tilsynelatende like struttende og robuste som sukkulenter, og ligner på frisk mose sett i forstørrelsesglass.

I den tidligere lagerhallen til salatprodusenten Onna utenfor Moss, vokser første generasjon salathoder.