Dagens Næringsliv

Åpne i appen

Åpne
Hjørnestein. Lotte Tvedt er statens advokat i sivile rettssaker og mener et velfungerende rettssystem er helt grunnleggende for fred og rettferdighet. – Vi kan ikke ha noen som sitter og lytter til magefølelsen og bestemmer, sier 28-åringen.

Hjørnestein. Lotte Tvedt er statens advokat i sivile rettssaker og mener et velfungerende rettssystem er helt grunnleggende for fred og rettferdighet. – Vi kan ikke ha noen som sitter og lytter til magefølelsen og bestemmer, sier 28-åringen.

– Verden er for seende mennesker

Tekst

Vil du få varsel hver gang Nadina Bouhlou publiserer noe?

Du bestemmer selv hvor ofte, og kan skru av varselet når som helst.

Avbryt
Foto

Blinde Lotte Tvedt slo ut rundt 100 konkurrenter da hun fikk jobb hos Regjeringsadvokaten. Hun er så effektiv at hun spiller av lydbøker i 4,5 ganger normal hastighet.

Det var da hun som syvåring leste André Bjerkes krimroman «Døde menn går i land» at Lotte Tvedt (28) forsto at hun ville bli advokat. Juristen i boken hadde «en sånn metodisk og flott tilnærming» til problemene.

– Han gikk inn i det og så logikken bak ting som ikke så logiske ut. Da skjønte jeg at det var det jeg ville holde på med, sier Tvedt.

Det passet henne også bra at jus er et «lesefag» – fordi hun er blind.

– Det er en utbredt misforståelse at man ikke kan lese som blind. Ingeniørfag, derimot, er mer trøblete. Der er det tall, matriser og visuelle fremstillinger. I psykologi er det statistikk. En tabell med mange kolonner er vanskelig når du leser i én linje om gangen med en leselist.

Tvedt beskriver hvor forvirrende akkurat det kan være.

– Skulle jeg til rad «r» eller «g» nå, var det kolonne 34 eller 54? Hvor er det? Hvordan henger de to sammen? Det blir vanskelig å orientere seg, forklarer hun.

Jurister jobber med tekst, og studiet er ikke særlig praktisk.

– Det er like vanskelig for blinde som det er for seende, flirer Tvedt.

Fakta: Lotte Tvedt

Alder: 28.

Stilling: Advokatfullmektig hos Regjeringsadvokaten siden 2018.

Bakgrunn: Oppvokst på Randaberg utenfor Stavanger, bosatt i Oslo. Utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, skrev masteroppgave ved Senter for europarett. Stipendiat i Stortingets administrasjon, vikariat som juridisk rådgiver i Stortingets utredningsseksjon. Tidligere sentralstyremedlem i Norges Blindeforbunds Ungdom. Styremedlem i Visioneers Norway, som jobber for å fremme selvstendighet for blinde og svaksynte, med hovedvekt på ekkolokalisering.

Aktuell: Regjeringsadvokaten representerer staten i alle sivile saker. På den ene siden gjør advokatene den samme jobben som alle andre advokater, samtidig er de del av sentralforvaltningen. I tillegg til å representere sin klient utad, er Regjeringsadvokaten også en viktig rådgiver. Selv om det er klienten som avgjør hvilke saker den ønsker å få prøvd i domstolene, har advokaten anledning til å komme med innspill og synspunkter til klientens vurdering.

Juryens begrunnelse: Lotte Tvedt er en jurist med stor arbeidskapasitet og gode analytiske evner, som i tillegg gjerne snakker om at sysselsettingsgraden for personer med såkalt nedsatt funksjonsevne er så lav som den er i dag, noe som også er viktige punkt blant FNs bærekraftsmål.

Lesehjelp. – Jeg kunne nok vært advokat for 20 år siden, men ville trengt mer hjelp til å lese dokumenter, sier Lotte Tvedt, som er blind og bruker telefonens skjermleser på ekstremt høy hastighet.

Lesehjelp. – Jeg kunne nok vært advokat for 20 år siden, men ville trengt mer hjelp til å lese dokumenter, sier Lotte Tvedt, som er blind og bruker telefonens skjermleser på ekstremt høy hastighet.

«Det kan gjøre vondt»

Nå jobber 28-åringen hos Regjeringsadvokaten, som er et advokatkontor med bare én klient: staten. Stillingen kapret hun etter å ha slått ut nærmere 100 andre søkere, det er et av de vanskeligste stedene for unge jurister å få jobb.

– Jeg forstår sammenhenger godt. Jeg er god til å abstrahere. Når jeg forstår det overordnede i et fag, en sak, et dokument, husker jeg det. Jeg trenger ikke pugge hver eneste case når jeg skjønner systematikken. Da har jeg skjønt poenget, sier Tvedt.

Sånn har hun alltid vært.

– Det er det samme med bøker. Jeg husker mye. Da jeg var liten og fikk i lekse å lese et antall sider, gjorde jeg det samme. Jeg husket.

Et åpenbart talent på sitt felt er noe av bakgrunnen for hvorfor D2s jury har utpekt advokaten Lotte Tvedt til en av årets ledestjerner. Men denne utmerkelsen møtte hun med en viss skepsis. «Det er nokså uklart for meg på hvilken bakgrunn jeg er utvalgt sett opp mot kriteriene deres», skrev hun tilbake i en epost.

Men FNs bærekraftsmål handler ikke bare om klima og fattigdom. De handler også om velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner, om fred og rettferdighet. Som statens advokat i sivile saker, prøver Tvedt å nærme seg sin egen rolle i dette.

– Staten er vår. Den er felles. Den har vi skapt for å kunne leve sammen. Vi kan ikke ha noen som sitter og lytter til magefølelsen og bestemmer. Vi må forholde oss til det vi i fellesskap har bestemt skal være reglene. Det kan gjøre vondt, men alternativet er mye verre.

Selv om det er mange som vil mene det motsatte, vil jeg påstå at hovedformålet med min jobb nettopp er å sikre rettferdighet innad i det norske samfunnet

Lotte Tvedt

Inngripende og urettferdig

Når Lotte Tvedt stiller i retten, kan det typisk være fordi motparten krever erstatning for feil den mener staten har gjort. Alt fra mennesker som føler seg krenket av staten til dem som er uenige i et skattekrav.

– Selv om det er mange som vil mene det motsatte, vil jeg påstå at hovedformålet med min jobb nettopp er å sikre rettferdighet innad i det norske samfunnet – ved å forsvare vedtak og beslutninger som er truffet i tråd med det Stortinget og regjeringen har bestemt, sier Tvedt.

Beslutningene kan være å utvise mennesker fra Norge eller tvinge syke til medisinsk behandling. Det er saker som ofte vekker sterke følelser i offentligheten. Hun har forståelse for det.

– Alt dette vil kunne oppleves som svært inngripende og urettferdig for den det gjelder, men i et større perspektiv dreier det seg nettopp om likebehandling og det å ivareta vår samfunnsorden i tråd med folkeviljen, for å si det litt pompøst.

Men Tvedt vil ikke si at hun bare representerer «den store staten» mot «det lille enkeltmennesket». Hun trekker frem andre typer saker der det derimot føles som hun representerer «den lille staten» mot store, profesjonelle motparter. Som eksempler bruker hun Regjeringsadvokatens forsvar av grunnleggende norske samfunnsinteresser i møte med internasjonale aktører som utfordrer spillmonopolet eller tobakkreklameforbudet.

– Men det er jo også en grunnleggende samfunnsinteresse at personer som trenger behandling, men på grunn av sykdommen ikke selv klarer å innse det, sikres hjelp, mener Tvedt.

Fakta: Ledestjerner 2022

D2 og Dagens Næringsliv presenterer 30 personer under 30 år som vil gjøre verden mer bærekraftig gjennom gode ideer, handlekraft eller lederegenskaper.

2022-kåringen er basert på at leserne har nominert sine kandidater. Ut fra disse har en uavhengig jury plukket ut 30 ledestjerner, med utgangspunkt i FNs 17 bærekraftsmål.

I høst vil juryen, sammen med leserne, kåre Årets ledestjerne blant disse 30. Les mer om kåringen på DN.no/ledestjerner2022.

Kåringen presenteres i samarbeid med Ragn-Sells, PwC og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås (NMBU).

Tekno. I juryens begrunnelse for hvorfor Lotte Tvedt er blant årets ledestjerner, trekker de også inn hennes engasjement for dem med såkalt nedsatt funksjonsevne. Hun sier teknologien er det viktigste på veien mot full sysselsetting for alle.

Tekno. I juryens begrunnelse for hvorfor Lotte Tvedt er blant årets ledestjerner, trekker de også inn hennes engasjement for dem med såkalt nedsatt funksjonsevne. Hun sier teknologien er det viktigste på veien mot full sysselsetting for alle.

Anstrengende dialekt

Lotte Tvedt vokste opp på Randaberg utenfor Stavanger. Dialekten kvittet hun seg med allerede da hun gikk på barneskolen.

– Jeg la om dialekten da jeg var ti år. Foreldrene mine lurte selvfølgelig på hva i alle dager jeg holdt på med, men jeg identifiserer meg mer med den østlandske dialekten. Stemmen min blir annerledes med det tonefallet, og den passer bedre for meg.

Hun synes stavangerdialekten er anstrengende å høre på.

– Som barn var språk en av de viktigste identitetsmarkørene for meg, ikke klær eller plakater på veggen. Stemmen og språket er hele identiteten man presenterer for verden.

På barnerommet sto bøker stablet langs veggene. Store stabler. For bøker med punktskrift er større og tyngre. Og hun leste mye. Det var moren som første gang tok henne med på det lokale biblioteket. Lille Lotte lå i vognen mens den to år eldre broren Thomas, som også er blind, valgte hvilke bøker de skulle ta med seg hjem.

– Det var en helt fantastisk bibliotekar der, Kari, hun bestilte alt. Det var et voldsomt utvalg lydbøker på Randaberg! Jeg tror mange andre også hadde glede av det. Moren vår leste opp hvilke titler som var tilgjengelig – for vi kunne jo ikke se det selv.

Teknologi er den viktigste grunnen til at flere synshemmede er i arbeid i dag, men dersom teknologien ikke fungerer, er det også en av de viktigste grunnene til at man holdes utenfor

Lotte Tvedt

Tvedt mener det er helt fundamentalt at alle har tilgang til tekst. På tross av kravet om universell utforming av nettsteder for allmennheten, er det mange som synder.

– Det er svært tidkrevende for meg å bestille en flybillett med SAS, sier hun oppgitt.

Mens Apple, derimot, har tenkt universelt fra start.

– Mange går inn i teknologien i etterkant, og prøver å løse problemer man oppdager etter hvert. Det fungerer ikke like bra. Jeg kan bruke et hvilket som helst Apple-produkt, uten noen ekstra app eller programvare, sier Tvedt og drar fingeren over skjermen på telefonen sin.

En stemme orienterer henne lynraskt om hva fingeren er borti. Det går så fort at det er nærmest umulig å høre hva skjermleseren sier.

– Jeg har skrudd den opp til 100, ja, ler hun.

Bøker lytter hun til i en hastighet på 4,5 ganger normal avspilling.

– Teknologi er den viktigste grunnen til at flere synshemmede er i arbeid i dag, men dersom teknologien ikke fungerer, er det også en av de viktigste grunnene til at man holdes utenfor.

En annen virkelighet

Blant de tallrike målene for en bærekraftig verden, finnes FNs ambisjoner om full sysselsetting av personer med såkalt «nedsatt funksjonsevne» – et begrep Tvedt ikke er spesielt begeistret for.

– Under de rette omstendighetene har alle en nedsatt funksjonsevne. Det sier ingenting om den generelle funksjonsevnen. I mørket har seende også nedsatt funksjonsevne, påpeker hun.

Tvedt mener Norge, i likhet med resten av verden, har en lang vei å gå mot full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

– Når du ikke har teknologien på plass, legger du tyngden og byrden på den enkelte. Det digitale er det viktigste. Jeg kunne nok vært advokat for 20 år siden, men jeg ville trengt mer hjelp til å lese dokumenter.

Før Tvedt fikk jobb hos Regjeringsadvokaten, opplevde hun en jobbsøkerprosess hvor hun ikke engang ble kalt inn til intervju til stillinger hun helt klart var kvalifisert til.

– Jeg fikk mange avslag. En bedrift sa rett ut: «Vi tror ikke du får til å gjøre denne jobben fordi du er blind.» Jeg var åpenbart kvalifisert, men kanskje var andre bedre kvalifisert. Det vet jeg ikke. Kanskje hadde de rett i at jobben ville vært vanskelig for meg fordi jeg er blind. Men kanskje kunne det fungert. Jeg fikk uansett ikke muligheten til å svare på hvordan jeg ville løst det de trodde ville være utfordringer for meg.

Fremdeles sitter hun med følelsen av at det å inkludere personer med sansetap, bevegelsesbegrensninger eller kognitive utfordringer er gode hensikter de fleste synes er flott i teorien, men som i den praktiske virkeligheten må vike til fordel for andre hensyn.

– En seende som tenker på en blind, tenker på hvordan det ville være å miste synet. Hvordan skulle det gått? De tenker at blinde ikke kan noen ting, fordi de ikke kan se for seg at de ville klart noe hvis de ikke kunne se. Men de trekker konklusjonen for tidlig.

– Min virkelighet er en helt annen. En som er blind, er vant til å være det 24 timer i døgnet.

Fortsatt et stykke igjen. Lotte Tvedt mener Norge har en lang vei å gå mot full sysselsetting. – Det digitale er det viktigste, sier juristen ved Riksadvokatens kontor.

Fortsatt et stykke igjen. Lotte Tvedt mener Norge har en lang vei å gå mot full sysselsetting. – Det digitale er det viktigste, sier juristen ved Riksadvokatens kontor.

Fakta: Ledestjerne-juryen 2022

Morten Thorsby (26), profesjonell fotballspiller og fjorårets vinner av Ledestjerner. Driver stiftelsen We Play Green.

Ada Martini Strøm (32), forfatter, modell og «greenfluencer».

Nassir Achour (35), gründer og daglig leder i venture- og innovasjonsstudioet Reodor Studios.

Mai Lawson Oldgard (47), bærekraftsdirektør i Statnett.

Line Elvsåshagen (32), tekstforfatter og programleder i NRK.

Lene Liebe Delsett (36), paleontolog og forfatter, ansatt som forsker i det tverrfaglige prosjektet Collecting Norden ved Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo.

Arild Eriksen (49), partner i arkitektkontoret Fragment.

Høye hæler

I rettssalen orienterer hun seg med ekkolokalisering. Hun lager klikkelyder med tungen eller lytter til ekkoet fra lyden av sine høye hæler mot gulvet.

– De fleste rettssaler er like: Dommeren sitter der, den tiltalte der, vitner der, sier Tvedt og peker rundt i rommet.

Likevel har hun med seg ledsager. Hun kan ikke bruke tid og kapasitet på å navigere på tog og fly til fremmede byer og bygninger. Og så må hun vite at alle dokumenter er lesbare for henne. Det krever mer organisering av henne.

– Ledere må være bevisst på det usynlige arbeidet, om det er for meg eller andre, og tenke på hvordan de kan legge til rette for at det blir mindre av det – eller at det blir tid til det. Det å være blind er en utfordring. Det ligger i bunn. Verden er for seende mennesker.

* (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.