Dagens Næringsliv

Åpne i appen

Åpne

– De må jo forstå at så lenge jeg ikke klager, så er jeg fornøyd

Tekst
Illustrasjon

Jeg synes det er noe pubertalt over at voksne mennesker skal «trenge» så mye ros for å gjøre jobben sin.

Kjære Gitte og Thomas. Jeg er seksjonsleder i en finansorganisasjon. Vi har nylig gjennomført en medarbeiderundersøkelse, og scorene for min ledergruppe var generelt gode. Særlig får jeg som leder gode tilbakemeldinger på at jeg gir handlingsrom og viser tillit til folkene mine.

Det er imidlertid én score som er betydelig lavere, og det er: «Jeg får konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet jeg utfører – både anerkjennende og korrigerende.»

I